Preventívne prehliadky

Potrebujete preventívnu prehliadku?

Sme tu pre vás.

Preventívne prehliadky dokážu včas odhaliť aj závažné zdravotné problémy a v mnohých prípadoch zachrániť život. V Centre všeobecného lekárstva Bezručova sa vykonávajú základné aj nadštandardné preventívne prehliadky, ktoré komplexne posúdia váš zdravotný stav.

Pokiaľ ste zdravotne poistený a kapitovaný v našom centre, na základnú preventívnu prehliadku máte nárok každé dva roky bezplatne. U nás navyše nemusíte dlho čakať, na všetky vyšetrenia budete objednaný na presný dátum a čas.

Čo ponúkajú balíky preventívnych prehliadok?

Prevencia OPEN

Základná preventívna prehliadka OPEN zahŕňa rozhovor s lekárom, fyzikálne vyšetrenie, zmeranie tlaku krvi, pulzu, hmotnosti a výšky a základné vyšetrenie krvi a moču. Pacienti nad 40 rokov majú nárok na EKG, vyšetrenie stolice na skryté krvácanie, nad 60 rokov posúdenie kôrnatenia ciev pomocou ABI indexu a nad 65 až 70 rokov preventívne vyšetrenie kostnej hustoty denzitometriou.

Prevencia PLUS

Rozšírená preventívna prehliadka PLUS znamená oveľa širšie posúdenie vášho zdravotného stavu. Nad rámec základnej prevencie sa vyšetruje 12 krvných testov navyše (CRP, kompletné pečeňové testy, kompletný lipidový profil, kyselina močová, testy na funkciu štítnej žľazy), súčasťou prehliadky je aj orientačné vyšetrenie zraku, vyšetrenie stolice na skryté krvácanie a denzitometria.

Prevencia MAX

Rozšírená preventívna prehliadka MAX znamená najkomplexnejšie všeobecné posúdenie vášho zdravotného stavu. Nad rámec základnej prevencie sa vyšetruje 19 krvných testov navyše (CRP, kompletné pečeňové testy, kompletný lipidový profil, kyselina močová, testy na funkciu štítnej žľazy, hladiny vitamínov a minerálov), súčasťou je okrem toho aj orientačné vyšetrenie zraku všeobecným lekárom, ultrazvukové vyšetrenie orgánov brušnej dutiny, vyšetrenie stolice na skryté krvácanie a denzitometria.

Prevencia MULTI MAX

Preventívny program MULTI MAX zahŕňa navyše vyšetrenie špecialistami, a to konkrétne oftalmológom – očná ostrosť, očné pozadie, očný tlak, zorné pole, dermatológom – dermatoskopické vyšetrenie znamienok a kožných zmien, urológom u mužov – odbery, vyšetrenie prostaty, ultrazvuk, alebo gynekológom u žien – vyšetrenie, odbery, ultrazvuk. Predstavuje najkomplexnejšie všeobecné posúdenie vášho zdravotného stavu ako aj špecializované preventívne vyšetrenie zraku, kože, ženských a mužských orgánov špecialistami Polikliniky Bezručova.

Všetky preventívne vyšetrenia zo základného vyšetrenia sú k dispozícii bez obmedzenia veku. Lekár s vami podrobne preberie a zhodnotí všetky vaše výsledky, a to buď telefonicky, alebo osobne v ambulancii.

Cenník a bližšie informácie o balíkoch preventívnych prehliadok nájdete TU.