Napriek širokej dostupnosti preventívnych prehliadok na Slovensku ich ročne absolvuje menej ako 40 % dospelej populácie. Prevencia je pritom najúčinnejšou formou, ako predchádzať mnohých ochoreniam. Včas dokáže odhaliť vysoký krvný tlak, cukrovku, ale aj rakovinu.

Na čo všetko má pacient nárok v rámci základnej preventívnej prehliadky? A čo si naopak môže dať vyšetriť navyše? O tom si v nasledujúcich minútach povieme viac s vedúcou lekárkou Centra všeobecného lekárstva Bezručova MUDr. Alenou Hlavatou, PhD.

Späť