Vitajte na stránkach Kardiologickej ambulancie Internistického centra Bezručova. Nájdete tu informácie o jednotlivých špecializovaných ambulanciách, o lekároch a sestrách centra, informácie o vyšetreniach aj o tom ako sa objednať a pripraviť na vstupné vyšetrenie alebo špecializované vyšetrenia a zákroky.

Na stránke je možné sa priamo objednať na vyšetrenie cez náš online objednávací systém.

MUDr. Alena Ftáčniková - foto

MUDr. Alena Ftáčniková

Vedúci lekár centra, kardiológ

Štúdium medicíny na Lekárskej Fakulte UK v Bratislave úspešne zakončila v roku 2005. Piaty ročník štúdia absolvovala na Universitá Cattolica del Sacro  Cuore v Ríme. Prvé tri roky pracovala v Španielsku ako všeobecný lekár a lekár urgentného príjmu. Od roku 2008  do roku 2022 pôsobila na Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, kde sa venovala  najmä predoperačnej a perioperačnej echokardiografii, výsledkom čoho bolo aj  získanie celosvetovo uznávaných európskych certifikácii z transtorakálnej a transezofageálnej echokardiografie. V roku 2014 nadobudla atestáciu z kardiológie. Absolvovala viaceré zahraničné odborné stáže, v Prahe v IKEME, v Brne, v Atlante v USA, v Lipsku a v Padove. Má bohaté skúsenosti s diagnostikou a liečbou mnohých kardiálnych ochorení, ako i s managementom  pacientov po náročných  operáciách srdca.

Ľubica Widermannová - foto

Ľubica Widermannová

Zdravotná sestra

Zdravotná sestra s dlhoročnými bohatými skúsenosťami z oblasti radiačnej onkológie, gynekológie, kardiológie a interného lekárstva.

Ing. Roxana Jesková

Ing. Roxana Jesková

Medicínska koordinátorka

V roku 2019 úspešne ukončila štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, v odbore výživa ľudí. Po škole absolvovala niekoľkomesačnú stáž v štátnom zdravotnom ústave v Prahe. Bohaté skúsenosti získala najmä pri práci v zubnej ambulancii a v centre funkčného pohybu. Je zástancom zdravého životného štýlu, aj preto sa vo svojom voľnom čase venujem rôznym športovým aktivitám.

Bc. Eliška Kudláčková

Bc. Eliška Kudláčková

Manažér centra

V roku 2009 ukončila vysokú školu UCM v Trnave v odbore fyzioterapia. Má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti manažmentu v zdravotníctve na Slovensku aj v zahraničí. Voľný čas venuje rodine, priateľom a športu.

Vitajte na stránkach Internistického centra Bezručova. Na našich ambulanciách v novozrekonštruovanej Poliklinike Bezručova poskytujeme špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva a jeho pododboroch.

Odborným garantom centra je MUDr. Alena Ftáčniková, ktorá sa dlhé roky stará o pacientov s kardiologickými ochoreniami.

Našim najvyšším cieľom je spokojný a zdravý pacient a snažíme sa tomuto cieľu prispôsobiť všetko naše snaženie.

Priestory centra boli v roku 2021 kompletne zrekonštruované. Centrum má vlastnú recepciu na objednávanie pacientov.  Centrum je vybavené najmodernejšími prístrojmi v ako aj špičkovými ultrazvukovými prístrojmi s viacerými sondami.

Cieľom kardiologickej ambulancie je poskytovanie komplexnej  a nadštandardnej  starostlivosti o pacientov so širokým spektrom kardiovaskulárnych ochorení. Táto zahŕňa primárnu a sekundárnu prevenciu, diagnostiku a liečbu  pacientov s nekomplikovaným vysokým krvným tlakom až po sledovanie a liečbu pacientov po infarkte myokardu, operáciách srdca, so srdcovým zlyhávaním či rôznymi formami kardiomyopatií a arytmií.

Od septembra sa otvára diabetologická a imunoalergologická ambulancia.

Tešíme sa na Vašu návštevu a dúfame, že budete u nás spokojní.

 

Ordinačné hodiny

Recepcia:

Pondelok 07.00-12.00 13.00-15.00
Utorok 07.00-12.00 13.00-15.00
Streda 07.00-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 07.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 07.00-12.00 13.00-14.00

 

Kardiologická ambulancia

Pondelok 07.00-12.00 13.00-17.00
Utorok 07.00-12.00 13.00-15.30
Streda 07.00-12.00 13.00-14.30
Štvrtok 07.00-12.00 13.00-14.00
Piatok 08.00-12.00 - Vyhodnocovanie vyšetrení

Odbery biologického materiálu: Pon-Pia 07.30-08.00

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať.

 

Zdravotná starostlivosť

Poskytujeme starostlivosť v nasledovných oblastiach:

Kardiologická ambulancia

  • Základné kardiologické vyšetrenie súčasťou ktorého je anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, základné antropometrické vyšetrenie, meranie pulzu a tlaku krvi
  • Laboratórne vyšetrenie
  • Elektrokardiografia (EKG) - grafický záznam činnosti srdca
  • Echokardiografické vyšetrenie (ECHOKG) - 2D ultrazvukové vyšetrenie činnosti srdca + vyšetrenie pulzným, kontinuálnym, farebnýma tkanivovým dopplerom
  • Ergometrické vyšetrenie (ERGO)- záťažové EKG vyšetrenie na bicykli umožňujúce sledovať prácu srdca pri záťaži
  • Tlakový Holter (TK Holter) – 24 hodinový neinvazívny monitoring krvného tlaku
  • EKG Holter (EKG Holter) – 24 hodinový neinvazívny monitoring srdcového rytmu
  • Vyhodnotenie vyšetrení s konzultáciou
  • Záverečné vystavenie lekárskej správy s doporučenými režimovými opatreniami a stanovením liečebného postupu

Diagnostika a liečba srdcového infarktu. Ako sa starať o svoje srdce?

TA3
09.02.2024

Ako sa starať o svoje srdce, čo sú varovné príznaky nastupujúceho infraktu a ako sa tento život ohrozujúci stav lieči?

+ Zobraziť viac

Kardiologická ambulancia

Bezručova 5

811 09 Bratislava

tel: 02/33 22 11 19

E-mail: kardio@polibez.sk

 

 

Korešpondenčná adresa centra:

Internistické centrum Bezručova

Poliklinika Bezručova

Bezručova 5

811 09 Bratislava