Vitajte na stránkach Imuno-alergologickej ambulancie Internistického centra Bezručova. Nájdete tu informácie o jednotlivých špecializovaných ambulanciách, o lekároch a sestrách centra, informácie o vyšetreniach aj o tom ako sa objednať a pripraviť na vstupné vyšetrenie alebo špecializované vyšetrenia a zákroky.

Na stránke je možné sa priamo objednať na vyšetrenie cez náš online objednávací systém.

MUDr. Helena Novosadová, PhD. - foto

MUDr. Helena Novosadová, PhD.

Odborný lekár

MUDr. Novosadová Helena, PhD. študovala na Lekárskej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, neskôr získala špecializáciu z vnútorného lekárstva, pneumológie a ftizeológie a klinickej imunológie a alergológie. Od roku 2003 pôsobila na Klinike pneumológie a ftizeológie LFUK v Bratislave a neskôr ako odborný lekár na ambulancii Klinickej imunológie, alergológie a pneumológie. Venuje sa diagnostike a liečbe alergických ochorení, astmy a biologickej liečbe ťažkej astmy, diagnostike imunologických porúch u pacientov s respiračnými infektami, ako aj problematike porúch imunity a substitučnej imunologickej liečbe v domácom prostredí. Je členkou Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie, ako aj zástupca Slovenskej republiky v Medzinárodnej európskej spoločnosti špecialistov UEMS. Prednášala na mnohých slovenských a medzinárodných odborných podujatiach a kongresoch a je autorkou publikácií v slovenských aj zahraničných odborných časopisoch.

Bc. Michaela Štítová - foto

Bc. Michaela Štítová

Zdravotná sestra

Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Humennom a po jej ukončení nastúpila na VŠ FZ Prešovskej univerzity. Po promócii sa vrátila do Bratislavy a nastúpila pracovať ako “sestrička z Kramárov” na neurochirugickej JIS, neskôr v imuno-alergologickej ambulancii. Získané skúsenosti zdravotnej sestry využíva u nás v imuno-alergologickej ambulancii a tiež v oftalmologickej ambulancii. Voľný čas trávi najradšej s rodinou a tiež sa venuje ďalšiemu svojmu vzdelávaniu.

Michaela Gálová - foto

Mgr. Michaela Turzová

Medicínska koordinátorka

Michaela je vyštudovaná učiteľka, ktorá sa vo svojom osobnom raste rozhodla získať skúsenosti v inej pracovnej oblasti. Ostala verná práci s ľuďmi a na našej ambulancii vám ako koordinátorka svojím trpezlivým prístupom vysvetlí všetko potrebné.

Bc. Eliška Kudláčková - foto

Bc. Eliška Kudláčková

Manažérka centra

V roku 2009 ukončila vysokú školu UCM v Trnave v odbore fyzioterapia. Má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti manažmentu v zdravotníctve na Slovensku aj v zahraničí. Voľný čas venuje rodine, priateľom a športu.

Vitajte na stránkach imunoalergologickej ambulancie Internistického centra Bezručova. Na našich ambulanciách v novozrekonštruovanej Poliklinike Bezručova poskytujeme špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odboroch imunológie a alergológie. Našim najvyšším cieľom je spokojný a zdravý pacient a snažíme sa tomuto cieľu prispôsobiť všetko naše snaženie. Priestory centra boli v roku 2021 kompletne zrekonštruované. Centrum má vlastnú recepciu na objednávanie pacientov.

Cieľom imunoalergologickej ambulancie je poskytovanie komplexnej  a nadštandardnej  starostlivosti o pacientov so širokým spektrom ochorení imunity a alergickými ochoreniami. Táto zahŕňa primárnu a sekundárnu prevenciu, diagnostiku a liečbu.

Tešíme sa na Vašu návštevu a dúfame, že budete u nás spokojní.

 

Ordinačné hodiny

Recepcia:

Pondelok 07.00-12.00 13.00-15.00
Utorok 07.00-12.00 13.00-15.00
Streda 07.00-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 07.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 07.00-12.00 13.00-14.00

 

Imunoalergologická ambulancia (od 1.9.2022)

Pondelok 07.00-12.00 13.00-15.30
Utorok 07.00-12.00 13.00-15.30
Streda 07.00-12.00 13.00-15.30

Na termíny podania liečby je potrebné sa objednať.

 

Zdravotná starostlivosť

Poskytujeme starostlivosť v nasledovných oblastiach:

 

Imuno-alergologická ambulancia

 • Diagnostika a liečba alergických ochorení horných a dolných dýchacích ciest
 • Funkčné vyšetrenie pľúc, bronchomotorické testy
 • NIOX - metóda stanovenia alergického zápalu pri astme
 • Liečba astmy a alergických pľúcnych ochorení
 • Biologická liečba ťažkej astmy
 • Kožné testy
 • Vyšetrenie špecifických protilátok proti širokému spektru potravinových, inhalačných a liekových alergénov
 • Komponentová diagnostika alergií (alergie na hmyz, potravinové intolerancie - laktóza, fruktóza, histamín)
 • Alergénová imunoterapia -injekčná, tabletová alebo kvapková forma
 • Diagnostika celiakie a genetické vyšetrenie celiakie
 • PEP test - neinvazívne vyšetrenie gastroezofageálnej refluxnej choroby
 • Vyšetrenie porúch imunitného systému
 • Liečba a prevencia opakovaných vírusových a bakteriálnych infekcií
 • Liečba závažných porúch imunity v domácom prostredí
 • Infúzna liečba vitamínom C

Imunoalergologická ambulancia

Bezručova 5

811 09 Bratislava

tel: 02/33 22 11 19

E-mail: alergo@polibez.sk

 

 

Korešpondenčná adresa centra:

Internistické centrum Bezručova

Poliklinika Bezručova

Bezručova 5

811 09 Bratislava