Vitajte na stránkach Internej ambulancie Internistického centra Bezručova. Nájdete tu informácie o jednotlivých špecializovaných ambulanciách, o lekároch a sestrách centra, informácie o vyšetreniach, ale aj o tom ako sa objednať a pripraviť na vstupné vyšetrenie alebo špecializované vyšetrenia a zákroky.

Na stránke je možné sa priamo objednať na vyšetrenie cez náš online objednávací systém.

MUDr. Slezáková

MUDr. Laura Slezáková, PhD.

Internistka

Je absolventkou doktorského študijného programu na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Po ukončení štúdia v roku 2011 nastúpila na II. internú kliniku a neskôr pôsobila na III. internej klinike LF UK a UNB, kde získavala skúsenosti v oblasti internej medicíny. V roku 2015 sa začala venovať zdravotnej starostlivosti o nefrologických a dialyzovaných pacientov a v roku 2016 začala pracovať na Dialyzačnom stredisku B. Braun Avitum s.r.o. v Bratislave, kde v tejto činnosti pokračovala. V roku 2021 úspešne obhájila dizertačnú prácu v študijnom programe vnútorné choroby a bol jej pridelený akademický titul PhD. V roku 2022 získala odbornú spôsobilosť v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo, ktorému sa chce aj naďalej venovať.

Bc. Michaela Štítová

Bc. Michaela Štítová

Zdravotná sestra

Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Humennom a po jej ukončení nastúpila na VŠ FZ Prešovskej univerzity. Po promócii sa vrátila do Bratislavy a nastúpila pracovať ako “sestrička z Kramárov” na neurochirugickej JIS, neskôr v imuno-alergologickej ambulancii. Získané skúsenosti zdravotnej sestry využíva u nás v imuno-alergologickej ambulancii a tiež v oftalmologickej ambulancii. Voľný čas trávi najradšej s rodinou a tiež sa venuje ďalšiemu svojmu vzdelávaniu.

Ľubica Widermannová

Ľubica Widermannová

Zdravotná sestra

Zdravotná sestra s dlhoročnými bohatými skúsenosťami z oblasti radiačnej onkológie, gynekológie, kardiológie a interného lekárstva.

Roxana Jesková

Ing. Roxana Jesková

Medicínska koordinátorka

V roku 2019 úspešne ukončila štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, v odbore výživa ľudí. Po škole absolvovala niekoľkomesačnú stáž v štátnom zdravotnom ústave v Prahe. Bohaté skúsenosti získala najmä pri práci v zubnej ambulancii a v centre funkčného pohybu. Je zástancom zdravého životného štýlu, aj preto sa vo svojom voľnom čase venujem rôznym športovým aktivitám.

Bc. Eliška Kudláčková

Bc. Eliška Kudláčková

Manažér centra

V roku 2009 ukončila vysokú školu UCM v Trnave v odbore fyzioterapia. Má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti manažmentu v zdravotníctve na Slovensku aj v zahraničí. Voľný čas venuje rodine, priateľom a športu.

Vitajte na stránkach internej ambulancie Internistického centra Bezručova. V našej ambulancii v novozrekonštruovanej Poliklinike Bezručova poskytujeme špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore vnútorného lekárstva.

Priestory centra boli v roku 2021 kompletne zrekonštruované. Centrum má vlastnú recepciu na objednávanie pacientov.

Cieľom internej ambulancie je poskytovanie komplexnej a nadštandardnej starostlivosti o pacientov s vnútornými chorobami. Táto zahŕňa primárnu a sekundárnu prevenciu, diagnostiku a liečbu.

Tešíme sa na Vašu návštevu a dúfame, že budete u nás spokojní.

 

Ordinačné hodiny

Recepcia:

Pondelok 07.00-12.00 13.00-15.00
Utorok 07.00-12.00 13.00-15.00
Streda 07.00-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 07.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 07.00-12.00 13.00-14.00

 

Interná ambulancia (od 1.5.2023):

Štvrtok 08.00-12.00 12.30-14.30
Piatok 08.00-12.00 12.30-13.30

Na termíny podania liečby je potrebné sa objednať.

 

Zdravotná starostlivosť

Poskytujeme starostlivosť v nasledovných oblastiach:

 

Interná ambulancia

  • Komplexné Interné vyšetrenie (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, meranie pulzu a tlaku krvi)
  • Laboratórne vyšetrenia
  • EKG vyšetrenia
  • Interné predoperačné vyšetrenie pre pacientov s plánovanými aj akútnymi operačnými zákrokmi

 

Interná ambulancia

Bezručova 5, 811 09 Bratislava

tel: 02/33 22 11 19

e-mail: interna@polibez.sk

 

 

Korešpondenčná adresa centra:

Interná ambulancia

Poliklinika Bezručova

Bezručova 5

811 09 Bratislava