Vitajte na stránkach Reumatologického centra Bezručova. Nájdete tu informácie o lekároch a sestrách nášho centra, informácie o vyšetreniach, aj o tom ako sa objednať a pripraviť na vstupné vyšetrenie alebo špecializované vyšetrenia a zákroky.

Na stránke je možné sa priamo objednať na vyšetrenie cez náš online objednávací systém.

Video
MUDr. Kristína Brázdilová, PhD. - foto

MUDr. Kristína Brázdilová, PhD.

Vedúci lekár centra, reumatológ

MUDr. Brázdilová študovala na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Po skončení štúdia pracovala od roku 2007 v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Počas tohto obdobia absolvovala 6-mesačnú prax v RÚ (Revmatologický ústav) Praha, kde získala špecializáciu v odbore reumatológia. MUDr. Brázdilová má dlhoročné skúsenosti s komplexnou starostlivosťou o najťažších reumatických pacientov. Už viac ako desaťročie sa okrem iného venuje biologickej liečbe zápalových reumatických ochorení. Z reumatických ochorení sa viac špecializuje na systémové ochorenia spojiva, v centre má funkciu vedúceho lekára. Zúčastnila sa mnohých domácich aj zahraničných podujatí a workshopov, publikovala viacero prác v odbornej literatúre vrátane zahraničnej. Opakovane sa spolupodieľala na edukačných aktivitách pre pacientov, ale aj reumatológov.

MUDr. Daniel Čierny, PhD. - foto

MUDr. Daniel Čierny, PhD.

Reumatológ, odborný garant centra pre osteológiu

MUDr. Čierny študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Po skončení štúdia pracoval od roku 1993 vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava (neskôr Univerzitnej nemocnici Bratislava). Počas tohto obdobia absolvoval 9-mesačnú prax v NÚRCH (Národný ústav reumatických chorôb) Piešťany, kde získal špecializáciu v odbore reumatológia. MUDr. Čierny má dlhoročné skúsenosti s komplexnou starostlivosťou o najťažších reumatických pacientov. Už viac ako desaťročie sa okrem iného venuje biologickej liečbe zápalových reumatických ochorení, ale aj liečbe systémových ochorení spojiva. Z reumatických ochorení sa viac špecializuje na séronegatívne spondylartritídy, v centre je tiež odborným garantom osteológie. Zúčastnil sa mnohých domácich aj zahraničných podujatí a workshopov, publikoval viacero prác v odbornej literatúre vrátane zahraničnej. Opakovane sa spolupodieľal na edukačných aktivitách pre pacientov, ale aj reumatológov.

Bakošová

MUDr. Martina Bakošová

Internista, reumatológ

MUDr. Martina Bakošová študovala na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v rokoch 2000 až 2006. Po ukončení štúdia až do roku 2022 pracovala v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Prvý rok ako lekárka Centrálneho príjmu v Ružinove, následne na I. internej klinike LF UK a UNB. V roku 2011 atestovala v odbore vnútorné lekárstvo. Počas pôsobenia na I. internej klinike nadobudla široké teoretické a praktické vedomosti o vnútorných ochoreniach, čo ju následne motivovalo v absolvovaní odbornej praxe v NÚRCH (Národný reumatologický ústav) v Piešťanoch a v roku 2017 získala špecializáciu v odbore reumatológia. Okrem práce na oddelení a JIS I. internej klinike pokračovala v práci na reumatologickej ambulancii, kde vykonávala komplexnú starostlivosť o reumatických pacientov, vrátane podávania biologickej liečby. Počas svojej praxe okrem výkonu lekára na internej klinike publikovala viaceré odborné články. Aktívne sa zúčastňuje na edukačných prednáškach a webinároch pre pacientov a reumatológov. Je členkou viacerých odborných organizácií. V roku 2022 si do svojho vzdelania doplnila atestáciu zo všeobecného lekárstva. Vo svojom voľnom čase sa venuje športu, obľubuje prechádzky v prírode so svojím psom a v neposlednom rade má záľubu v odbornej literatúre i beletrii.

Janka Szalayová - foto

Janka Szalayová

Zdravotná sestra

Vyštudovala strednú zdravotnícku školu v odbore všeobecná sestra. Pracovala na internom oddelení v Univerzitnej nemocnici Bratislava a aj v ďalších odboroch - sestra na kardiochirurgickom oddelení, v onkologickom ústave na oddelení rádioterapie. Napriek získaniu špecializácie v chirurgických odboroch práca s pacientmi z odborov internej medicíny je jej najbližšia.

Tatiana Tóthová - foto

Tatiana Tóthová

Zdravotná sestra

Vyštudovala strednú zdravotnícku školu v odbore všeobecná sestra. Absolvovala pomaturitné špecializačné štúdium. Od roku 1993 pracuje ako zdravotná sestra v rôznych odboroch na Slovensku.

Mgr. Natália Bajzová - foto

Mgr. Natália Bajzová

Zdravotná sestra

V roku 2018 ukončila Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o. Má bohaté pracovné skúsenosti z neurologickej kliniky SZU/UNB Ružinov. Tri roky pôsobila ako zdravotná sestra v ambulancii pre deti a dorast. Počas praxe zdravotnej sestry nazbierala mnoho cenných vedomostí, skúseností a nadobudla zručnosti vo svojom odbore. Kontinuálne sa vzdeláva. Jej pozitívnymi vlastnosťami sú príjemné vystupovanie, profesionalita, empatia a cieľavedomosť. Jej motiváciou v práci je zdravie a spokojnosť pacientov.

Polláková

Mária Polláková

Zdravotná sestra

Študovala na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede. V štúdiu pokračovala na Univerzite Konštantina Filozofa v Nitre, odbor Urgentná medicína. Počas štúdia pracovala v Univerzitnej nemocnici Ružinov na ARO ako praktická sestra, neskôr vo všeobecnej ambulancii pre dospelých. Jazykové znalosti: maďarčina a angličtina.

Tamara Kubišová - foto

Mgr. Tamara Kubišová

Medicínska koordinátorka

Študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre odbor učiteľstvo anglického jazyka a literatúry. Zaujíma sa o zdravý životný štýl, ktorému sa aj sama aktívne venuje. Napĺňa ju práca s ľuďmi, je komunikatívna a rada sa učí novým zručnostiam.

Kissová

Linda Kissová

Medicínska koordinátorka

Študovala psychológiu na Trnavskej univerzite v Trnave. Život berie pozitívne a rozhodla sa pre prácu v zdravotníctve, nakoľko zastáva názor, že pri liečbe ochorení zohráva veľkú rolu ľudský a empatický prístup zdravotníkov. Práca s ľuďmi ju napĺňa, vždy sa snaží pomôcť ako len vie a s radosťou vám pomôže i v maďarskom jazyku.

Čtvrtlíková

Nicole Čtvrtlíková

Medicínska koordinátorka

Študovala manažment cestovného ruchu v Bratislave. Baví ju práca s ľuďmi, posledné jej zamestnanie bolo v oblasti ľudských zdrojov. Je aktívny typ, rada spoznáva nových ľudí a nové miesta, rada cestuje. Zdravý životný štýl je u nej na prvom mieste. Vo voľnom čase sa venuje fitness, chodí von s priateľmi, ale najradšej trávi čas so svojím synom.

Mackanič

Matúš Mackanič

Manažér centra

V roku 2019 ukončil vysokú školu SZU v Bratislave v odbore Urgentná zdravotná starostlivosť. Má niekoľkoročné skúsenosti s prácou v zdravotníctve. Vo voľnom čase sa venuje rodine, priateľom a športu.

Vitajte na stránkach informačného systému pre pacientov Reumatologického centra Bezručova. Nájdete tu informácie o vyšetreniach v našom centre, o tom ako sa objednať a pripraviť na vstupné a ďalšie vyšetrenia.

 

Ordinačné hodiny

Recepcia:

Pondelok 08.00-12.00 13.00-15.00
Utorok 08.00-12.00 13.00-15.00
Streda 08.00-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 08.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 08.00-12.00 13.00-14.00

 

Ambulancia MUDr. Kristíny Brázdilovej

Pondelok 08.00-12.00 13.00-15.00
Utorok 08.00-12.00 13.00-15.00
Streda 08.00-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 08.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 08.00-12.00  

Odbery biologického materiálu: Pondelok – Piatok 07:30 – 08:00

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať.

 

Ambulancia MUDr. Daniela Čierneho

Pondelok 08.00-12.00 13.00-15.00
Utorok 08.00-12.00 13.00-15.00
Streda 08.00-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 08.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 08.00-12.00  

Odbery biologického materiálu: Pondelok – Piatok 07:30 – 08:00

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať.

 

Ambulancia MUDr. Martiny Bakošovej

Pondelok 08.00-12.00 13.00-15.00
Utorok 08.00-12.00 13.00-15.00
Streda 08.00-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 08.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 08.00-12.00  

Odbery biologického materiálu: Pondelok – Piatok 07:30 – 08:00

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať.

 

Denzitometria

Pondelok 07.30-12.00 13.00-15.00
Utorok 07.30-12.00 13.00-15.00
Streda 07.30-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 07.30-12.00 13.00-15.00
Piatok 07.30-12.00 13.00-14.00

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať na telefónnom čísle 0918 961 715.

 

Centrum biologickej liečby

Pondelok 08.00-15.00
Utorok 08.00-15.00
Streda 08.00-15.00
Štvrtok 08.00-15.00
Piatok 08.00-15.00

Na termíny podania liečby je potrebné sa objednať.

 

Zdravotná starostlivosť

Poskytujeme starostlivosť v nasledovných oblastiach:

  • Vstupné vyšetrenie v ambulancii lekára - reumatológa, ktorý následne rozhodne o ďalšom postupe, potrebných vyšetreniach a liečbe
  • Denzitometrické vyšetrenie
  • Iné odborné vyšetrenia ako sú napríklad USG (sonografia) kĺbov a kapilaroskopia (kapilaroskopia je nebolestivé vyšetrenie, ktoré umožňuje priame zobrazenie a vyšetrenie najmenších kožných ciev - kapilár (vlásočníc) ****pomocou mikroskopu)
  • podávanie analgetických infúzii
  • podávanie biologickej liečby pri reumatologických ochoreniach

Čím sa zaoberá reumatológia?

TV Doktor
07.07.2023

Čo ponúka pacientom oddelenie reumatológie? Viac vysvetlila reumatologička Polikliniky Bezručova MUDr. Martina Bakošová.

+ Zobraziť viac

O psoriatickej artritíde

TV Doktor
07.07.2023

Pri psoriatickej artritíde je dôležité skoré odhalenie a včasná liečba. Ako sa ochorenie prejavuje, aká je liečba či účinná prevencia? Na tieto otázky a mnohé iné odpovedal MUDr.

+ Zobraziť viac

Ako sa prejavuje Bechterevova choroba a ako sa lieči? Odpovedal reumatológ Daniel Čierny

TV Doktor
07.07.2023

Bechterevova choroba je reumatické zápalové ochorenie kĺbov, ktoré je chronické. Presná príčina zatiaľ známa nie je. Ako sa ochorenie prejavuje? Aká dlhá je liečba?

+ Zobraziť viac

Reumatologické centrum Bezručova

Bezručova 5

811 09 Bratislava

tel: 02/33 22 11 15

telefónne číslo pre objednávanie denzitometrie: 0918 961 715

E-mail: reuma@polibez.sk

 

 

Korešpondenčná adresa centra:

Reumatologické centrum Bezručova

Poliklinika Bezručova

Bezručova 5

811 09 Bratislava