Vitajte na stránkach Urologického centra Bezručova. Nájdete tu informácie o lekároch a sestrách nášho centra, informácie o vyšetreniach aj o tom ako sa objednať a pripraviť na vstupné vyšetrenie alebo špecializované vyšetrenia a zákroky.

Na stránke je možné sa priamo objednať na vyšetrenie cez náš online objednávací systém.

Video
MUDr. Marek Zvanciger

MUDr. Marek Zvanciger

Vedúci lekár centra, urológ

Študoval na Lekárskej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Po skončení školy pôsobil na urologickom oddelení v Levoči, chirurgickom oddelení  s urologickou časťou v Kutnej Hore a urologickom oddelení v Kolíne, urologickom oddelení v Liptovskom Mikuláši a na viacerých urologických pracoviskách v Bratislave. V súčasnosti  sa venuje komplexnej urologickej ambulantnej činnosti s bližším zameraním na urologické zápalové ochorenia. Okrem  preventívnej urologickej starostlivosti, diagnostike a manažmentu urologických diagnóz,  vykonáva aj  výkony jednodňovej  urologickej operatívy.

Romančík - foto

MUDr. Martin Romančík, PhD., MPH

Urológ, Onkourológ

Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2000. Následne nastúpil na urologické oddelenie v Univerzitnej nemocnici Bratislava, kde pracoval až do roku 2020. V roku 2004 získal atestáciu z urológie I. stupňa, v roku 2006 atestáciu z urológie II. stupňa a certifikát z intervenčnej ultrasonografie. V roku 2008 obhájil doktorandskú dizertačnú prácu so zameraním na liečbu ženskej inkontinencie a získal titul PhD. V roku 2009 získal nadstavbovú atestáciu z onkourológie. V roku 2014 absolvoval študijný pobyt na Bristol Urologic Institute vo Veľkej Británii, po ktorom zaviedol v Univerzitnej nemocnici Bratislava viaceré inovatívne metódy na liečbu močovej inkontinencie (sakrálna neuromodulácia, umelý močový zvierač, aplikácia botulotoxínu do mechúra). V roku 2018 ukončil štúdium zamerané na riadenie verejného zdravotníctva a získal titul MPH. V rokoch 2020-2022 pracoval ako konzultant vo Veľkej Británii, kde si ďalej rozšíril svoje skúsenosti najmä v rekonštrukčnej urológii.

Je autorom viac ako 200 odborných prednášok a publikácií, ktoré prezentoval doma i v zahraničí. Je držiteľom viacerých ocenení Slovenskej urologickej spoločnosti za najlepšie publikácie roka, cien Českej a Európskej urologickej spoločnosti za najlepšie prednášky. Je členom Slovenskej urologickej spoločnosti, Európskej urologickej spoločnosti, Medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu a Americkej spoločnosti pre klinickú onkológiu.

MUDr. Lívia Lachkovičová

MUDr. Lívia Lachkovičová

Urológ

MUDr. Lívia Lachkovičová ukončila štúdium medicíny v odbore všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v r. 2000. Od ukončenia školy dlhodobo pôsobila na Urologickom oddelení Nemocnice Břeclav. Špecializáciu v odbore Urológia získala r. 2005 na Urologickej klinike 1. LF UK v Prahe a na LF SZU v Bratislave r. 2012. Od roku 2013 pracovala v urologickej ambulancii v Bratislave. Počas svojej odbornej praxe sa venuje komplexnej škále diagnostiky a liečby urologických ochorení u mužov a žien.

Bc. Silvia Macháčová

Bc. Silvia Macháčová

Zdravotná sestra

Vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Bratislave , odbor všeobecná sestra. V roku 2021 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave získala špecializáciu ošetrovateľstvo (chirurgia-interné). V marci roku 2021 na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave ukončila štúdium ošetrovateľstva s titulom Bc. Rada sa vzdeláva, získava nové vedomosti a momentálne, externe študuje magisterský stupeň - ošetrovateľstvo. Pracovala na urologickej klinike Nemocnica akademika Ladislava Dérera a neskôr ako sestra na ambulancií v sieti ProCare. Vo voľnom čase sa venuje svojím deťom, boxu a štvornohému priateľovi.

Bc. Michaela Jarábeková

Bc. Michaela Jarábeková

Zdravotná sestra

Študovala na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne na Fakulte zdravotníctva, odbor ošetrovateľstvo, kde získala bakalársky titul. Svoju zdravotnícku prax začala v Ružinovskej nemocnici v Bratislave, pokračovala v kardiologickej ambulancii v Prievidzi a posledných 7 rokov pôsobila v ambulancii všeobecnej lekárky pre dospelých v Bratislave. Baví ju divadlo, hlavne muzikál, zo športov plávanie. Má rada prechádzky v prírode, aktivity s deťmi a miluje zvieratá.

Mgr. Mariana Maďarová

Mgr. Mariana Maďarová

Medicínska koordinátorka

Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia v roku 2018 pracovala v spoločnostiach s rôznym zameraním ako Office manažérka. Má bohaté skúsenosti s prácou s ľuďmi, ktorí oceňujú jej ľudský prístup a vždy pozitívnu náladu. Jej najväčšou odmenou je spokojný pacient, ktorý odíde s úsmevom na tvári. Vo voľnom čase sa rada venuje zvieratám, venčeniu psíkov z útulku a aktívnemu oddychu v prírode.

Lovásová

Tímea Lovásová

Medicínska koordinátorka

Študovala na Strednej odbornej škole obchodu a služieb a už popri štúdiu získala mnoho skúseností vo vodnej záchrannej službe. Po skončení štúdia pracovala ako administratívny pracovník v poisťovni, kde sa nadchla pre prácu s ľuďmi. Má veselú povahu a každý ocení jej ústretový prístup. Vo voľnom čase sa rada venuje tancovaniu HIP HOPU, svojmu "štvornohému priateľovi", starostlivosti o telo a sebarozvoju v rôznych oblastiach.

Mackanič - foto

Matúš Mackanič

Manažér centra

V roku 2019 ukončil vysokú školu SZU v Bratislave v odbore Urgentná zdravotná starostlivosť. Má niekoľkoročné skúsenosti s prácou v zdravotníctve. Vo voľnom čase sa venuje rodine, priateľom a športu.

Vitajte na stránkach urologického centra polikliniky Bezručová. Na našich ambulanciách v novozrekonštruovanej Poliklinike Bezručova poskytujeme špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore urológia.

Odborným garantom centra je MUDr. Marek Zvanciger, ktorý sa dlhé roky stará o pacientov s ochoreniami močového ústrojenstva. Naše novootvorené urologické centrum sa venuje všetkým činnostiam bežnej urologickej praxe. Poskytujeme služby od poradenskej činnosti pre pacientov s potvrdenými diagnózami a odporúčanou liečbou, cez samostatnú diagnostiku a vykonanie potrebných vyšetrení so stanovením terapie až po manažment chronických pacientov, ich sledovaním a plnou starostlivosťou o nich. Nezanedbateľnú časť našej starostlivosti venujeme preventívnym urologickým prehliadkam pacientov.

Na stránkach nájdete základné informácie o vyšetreniach v našom centre, ako sa objednať a ako sa na vyšetrenie vhodne pripraviť.

Tešíme sa na Vašu návštevu a dúfame, že budete u nás spokojní.

 

Ordinačné hodiny

Recepcia:

Pondelok 07.00-12.00 13.00-15.00
Utorok 07.00-12.00 13.00-15.00
Streda 07.00-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 07.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 07.00-12.00 13.00-14.00

 

MUDr. Marek Zvanciger

Pondelok 07.30-12.00 13.00-15.00
Utorok 07.30-12.00 13.00-15.00
Streda 07.30-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 07.30-12.00 13.00-15.00
Piatok 07.30-12.00 13.00-14.00

Odbery biologického materiálu: Pon-Pia 07.30-08.00

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať.

 

MUDr. Martin Romančík, PhD., MPH

Pondelok 07.00-12.00 13.00-15.00
Utorok 07.00-12.00 13.00-15.00
Streda 07.00-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 07.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 07.00-12.00 13.00-14.00

 

MUDr. Lívia Lachkovičová

Pondelok 07.30-12.00 13.00-17.00
Utorok 07.30-12.00 13.00-15.00
Streda 07.30-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 07.30-12.00 13.00-15.00
Piatok 07.30-12.00  

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať.

 

Zdravotná starostlivosť

Poskytujeme starostlivosť v nasledovných oblastiach:

Urologická ambulancia

 • Komplexná ambulantná starostlivosť o pacientov s ochoreniami močového traktu
 • Odbery – všeobecné aj špecializované odbery biologického materiálu
 • Punkcia prostaty
 • Digitálne vyšetrenie prostaty
 • Dilatácia močovej rúry
 • Cystoskopické vyšetrenie
 • Zavedenie permanentného katétra u muža
 • Štandardné mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu

 

Ultrazvukové vyšetrenia

 • Ultrazvukové vyšetrenie obličiek a močového mechúra
 • Ultrazvukové vyšetrenie skróta, semeníkov
 • TRUS : transrektálne sonografické vyšetrenie prostaty

 

Operačné výkony jednodňovej urologickej operatívy (od 1.9.2022)

 • Resekcia kondylomát na penise
 • Zavedenie uretrálnej endoprotézy
 • Operácia fimózy – cirkumcízia zo zdravotných dôvodov
 • Plastika varikokély
 • Resekcia spermatokély alebo cysty nadsemenníka
 • Operácia hydrokély mužov
 • Operačná repozícia parafimozy
 • Cystoskopia + biopsia z mechúra
 • Cystoskopia + implantácia eventuálne extrakcia stentu z močovodu
 • Biopsia z oblasti genitálu (glans, skrótum,...)
 • Vazoligatúra (podviazanie semenovodu)
 • Odstránenie lipómu, aterómu z oblasti genitálu
 • Operácia karunkuly uretry
 • Biopsia prostaty
 • Meatotómia/Meatoplastika
 • Orchiektómia – odstránenie semenníka , orchiektómia pri atrofickom semenníku
 • Hyperdivulzia uretry
 • Frenulotómia (prerušenie uzdičky)

Urológ Marek Zvanciger o problémoch s močením

RTVS - Dámsky klub
09.05.2023

Hosťom v relácii Dámsky klub bol urológ z Polikliniky Bezručova Marek Zvanciger, ktorý hovoril najmä o problémoch s močením.

+ Zobraziť viac

Urologička Lachkovičová objasnila zdravotný problém, s ktorým bojuje účastníčka známej televíznej šou

Markíza
30.03.2023

Urologička Lívia Lachkovičová povedala viac o príčinách a vzniku zdravotného problému, s ktorým bojuje jedna zo súťažiacich v televíznej šou Survivor.

+ Zobraziť viac

Urológ Romančík o inkontinencii žien

RTVS - Dámsky klub
20.03.2023

Inkontinencia u žien je častým problémom. Ako vzniká a ako ju liečiť? Viac povedal v relácii Dámsky klub lekár Urologického centra Bezručova Martin Romančík.

+ Zobraziť viac

Stav, ktorý značne znepríjemňuje bežné fungovanie ženy. Ako liečiť inkontinenciu?

TA3
16.03.2023

V rozhovore s urológom Martinom Romančíkom sme sa zamerali na problematiku ženskej inkontinencie, ktorá značne znepríjemňuje bežné fungovanie ženy v spoločnosti.

+ Zobraziť viac

Urológ Zvanciger: Preventívnej prehliadky sa netreba báť, môže vám zachrániť život

Bratislavské noviny
15.03.2023

„Každý muž po päťdesiatke by mal navštíviť urológa, aj keď nemá problémy,“ hovorí vedúci lekár Urologického centra Bezručova MUDr. Marek Zvanciger.

+ Zobraziť viac

Urologička o zápaloch močových ciest: U žien sú až stokrát častejšie ako u mužov

Bratislavské noviny
13.03.2023

Opakované zápaly spôsobujú nielen zdravotné, ale aj psychické ťažkosti. Kedy treba vyhľadať lekára, ako tieto zápaly vznikajú a na čo si dať pozor? Aj o tom sme sa rozprávali s urologičkou MUDr.

+ Zobraziť viac

Urológa sa netreba hanbiť. Základom úspešnej liečby inkontinencie je jej včasná diagnostika

Bratislavské noviny
09.03.2023

Samovoľný únik moču je však vo väčšine prípadov riešiteľný problém. Prečo je dôležité potlačiť hanbu a včas navštíviť lekára? Aj na tieto otázky odpovedal urológ MUDr.

+ Zobraziť viac

Návšteva urológa vám môže zachrániť život: Ak spozorujete tento príznak, niečo nie je v poriadku!

Nový čas
08.03.2023

Pravidelné preventívne prehliadky u urológa sú prvým krokom k úspešnej liečbe, dokážu včas odhaliť aj vážne zdravotné komplikácie, upozorňujú odborníci z Urologického centra Bezručova.

+ Zobraziť viac

Jednodňová chirurgia v Bratislave

RTVS - Rádio Regina
16.02.2023

Od začiatku tohto roka možnosť jednodňovej chirurgie v urológii a ortopédii ponúkajú aj pacientom bratislavskej Polikliniky Bezručova. Ako Janke Bleyovej povedal riaditeľ prof. MUDr.

+ Zobraziť viac

Jednodňová chirurgia je rozšírená po celom svete, Slovensko zaostáva

Uj Szó
15.02.2023

O novom Centre jednodňovej chirurgie na Poliklinike Bezručova píše aj maďarský online portál Uj Szó.

+ Zobraziť viac

Poliklinika Bezručova pacientom sprístupňuje nové moderné Centrum jednodňovej chirurgie

Mozaika zdravia
15.02.2023

Centrum jednodňovej chirurgie na Poliklinike Bezručova poskytne pacientom operačné výkony, ktoré je možné vykonať bez následnej hospitalizácie.

+ Zobraziť viac

Lekár úprimne o jednodňovej chirurgii: Budete prekvapení, ako to funguje u nás!

Nový čas
11.02.2023

Novovzniknuté centrum myslí na komfort pacienta, s ktorým od konzultácie, cez diagnostiku až po samotnú operáciu komunikuje jeden lekár. "Operačné zákroky sú realizované v lokálnej aj celkovej anes

+ Zobraziť viac

Dá sa urológia pripodobniť ku gynekológii? Podľa lekára je osveta o problémoch mužských pohlavných orgánov slabá

TA3
09.02.2023

Boli to práve urologické operácie, ktoré sa v dejinách medicíny riešili ako prvé. Odvtedy sa tento odbor rozvinul do modernej medicínskej disciplíny.

+ Zobraziť viac

Na výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti mala negatívny dopad aj pandémia

Slovenská iskra
05.02.2023

"V čase pandémie sa jednodňová chirurgia pozastavila medzi prvými z dôvodu reprofilizácie lôžok pre covidových pacientov i preťaženia zdravotníckych zariadení,“ upozornil medicínsky riaditeľ Polikl

+ Zobraziť viac

Kedy sa dá vyhnúť nemocnici? Stavte na jednodňovú chirurgiu

Zdravie
06.02.2023

Aj na Slovensku to ide moderne a efektívne. S menšími zákrokmi nemusíte tráviť čas v nemocnici a obávať sa o svoje zdravie z hľadiska sekundárnej nákazy.

+ Zobraziť viac

Nové centrum jednodňovej chirurgie sprístupnila Poliklinika Bezručova

Womanman.sk
06.02.2023

Centrum jednodňovej chirurgie na Poliklinike Bezručova poskytne pacientom operačné výkony, ktoré je možné vykonať bez následnej hospitalizácie.

+ Zobraziť viac

Zákrokov jednodňovej chirurgie sa u nás stále vykonáva málo, upozorňuje Poliklinika Bezručova

Dnesky.sk
06.02.2023

„Pacienti chcú tráviť v nemocnici čo najmenej času. Jednodňová chirurgia je moderné a efektívne riešenie rôznych zdravotných komplikácií,“ uviedol medicínsky riaditeľ Polikliniky Bezručova prof.

+ Zobraziť viac

Popularita jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku rastie

TREND
05.02.2023

Zatiaľ čo vo vyspelých európskych štátoch, v USA, Kanade či Škandinávii sa v rámci jednodňovej chirurgie operuje takmer 75 percent výkonov, na Slovensku je to len okolo 35 percent operácií.

+ Zobraziť viac

Urologické centrum Bezručova

Bezručova 5

811 09 Bratislava

tel: 02/33 22 11 18

E-mail: urologia@polibez.sk

 

 

Korešpondenčná adresa centra:

Urologické centrum Bezručova

Poliklinika Bezručova

Lomonosovova 4

811 09 Bratislava