Služby

Vitajte na stránkach Urologického centra Bezručova. Nájdete tu informácie o lekároch a sestrách nášho centra, informácie o vyšetreniach aj o tom ako sa objednať a pripraviť na vstupné vyšetrenie alebo špecializované vyšetrenia a zákroky.

Na stránke je možné sa priamo objednať na vyšetrenie cez náš online objednávací systém.

Video
MUDr. Marek Zvanciger

MUDr. Marek Zvanciger

Vedúci lekár centra, urológ

Študoval na Lekárskej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Po skončení školy pôsobil na urologickom oddelení v Levoči, chirurgickom oddelení  s urologickou časťou v Kutnej Hore a urologickom oddelení v Kolíne, urologickom oddelení v Liptovskom Mikuláši a na viacerých urologických pracoviskách v Bratislave. V súčasnosti  sa venuje komplexnej urologickej ambulantnej činnosti s bližším zameraním na urologické zápalové ochorenia. Okrem  preventívnej urologickej starostlivosti, diagnostike a manažmentu urologických diagnóz,  vykonáva aj  výkony jednodňovej  urologickej operatívy.

Bc. Silvia Macháčová

Bc. Silvia Macháčová

Zdravotná sestra

Vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Bratislave , odbor všeobecná sestra. V roku 2021 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave získala špecializáciu ošetrovateľstvo (chirurgia-interné). V marci roku 2021 na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave ukončila štúdium ošetrovateľstva s titulom Bc. Rada sa vzdeláva, získava nové vedomosti a momentálne, externe študuje magisterský stupeň - ošetrovateľstvo. Pracovala na urologickej klinike Nemocnica akademika Ladislava Dérera a neskôr ako sestra na ambulancií v sieti ProCare. Vo voľnom čase sa venuje svojím deťom, boxu a štvornohému priateľovi.

Bc. Eliška Kudláčková

Bc. Eliška Kudláčková

Manažér centra

V roku 2009 ukončila vysokú školu UCM v Trnave v odbore fyzioterapia. Má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti manažmentu v zdravotníctve na Slovensku aj v zahraničí. Voľný čas venuje rodine, priateľom a športu.

Mgr. Mariana Maďarová

Mgr. Mariana Maďarová

Medicínsky koordinátor

Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia v roku 2018 pracovala v spoločnostiach s rôznym zameraním ako Office manažérka. Má bohaté skúsenosti s prácou s ľuďmi, ktorí oceňujú jej ľudský prístup a vždy pozitívnu náladu. Jej najväčšou odmenou je spokojný pacient, ktorý odíde s úsmevom na tvári. Vo voľnom čase sa rada venuje zvieratám, venčeniu psíkov z útulku a aktívnemu oddychu v prírode.

Vitajte na stránkach urologického centra polikliniky Bezručová. Na našich ambulanciách v novozrekonštruovanej Poliklinike Bezručova poskytujeme špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore urológia.

Odborným garantom centra je MUDr. Marek Zvanciger, ktorý sa dlhé roky stará o pacientov s ochoreniami močového ústrojenstva. Naše novootvorené urologické centrum sa venuje všetkým činnostiam bežnej urologickej praxe. Poskytujeme služby od poradenskej činnosti pre pacientov s potvrdenými diagnózami a odporúčanou liečbou, cez samostatnú diagnostiku a vykonanie potrebných vyšetrení so stanovením terapie až po manažment chronických pacientov, ich sledovaním a plnou starostlivosťou o nich. Nezanedbateľnú časť našej starostlivosti venujeme preventívnym urologickým prehliadkam pacientov.

Na stránkach nájdete základné informácie o vyšetreniach v našom centre, ako sa objednať a ako sa na vyšetrenie vhodne pripraviť.

Tešíme sa na Vašu návštevu a dúfame, že budete u nás spokojní.

 

Ordinačné hodiny

Recepcia:

Pondelok 07.00-12.00 13.00-15.00
Utorok 07.00-12.00 13.00-15.00
Streda 07.00-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 07.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 07.00-12.00 13.00-14.00

 

MUDr. Marek Zvanciger

Pondelok 07.30-12.00 13.00-15.00
Utorok 07.30-12.00 13.00-15.00
Streda 07.30-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 07.30-12.00 13.00-15.00
Piatok 07.30-12.00 13.00-14.00

Odbery biologického materiálu: Pon-Pia 07.30-08.00

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať.

 

Zdravotná starostlivosť

Poskytujeme starostlivosť v nasledovných oblastiach:

Urologická ambulancia

 • Komplexná ambulantná starostlivosť o pacientov s ochoreniami močového traktu
 • Odbery – všeobecné aj špecializované odbery biologického materiálu
 • Punkcia prostaty
 • Digitálne vyšetrenie prostaty
 • Dilatácia močovej rúry
 • Cystoskopické vyšetrenie
 • Zavedenie permanentného katétra u muža
 • Štandardné mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu

 

Ultrazvukové vyšetrenia

 • Ultrazvukové vyšetrenie obličiek a močového mechúra
 • Ultrazvukové vyšetrenie skróta, semeníkov
 • TRUS : transrektálne sonografické vyšetrenie prostaty

 

Operačné výkony jednodňovej urologickej operatívy (od 1.9.2022)

 • Resekcia kondylomát na penise
 • Zavedenie uretrálnej endoprotézy
 • Operácia fimózy – cirkumcízia zo zdravotných dôvodov
 • Plastika varikokély
 • Resekcia spermatokély alebo cysty nadsemenníka
 • Operácia hydrokély mužov
 • Operačná repozícia parafimozy
 • Cystoskopia + biopsia z mechúra
 • Cystoskopia + implantácia eventuálne extrakcia stentu z močovodu
 • Biopsia z oblasti genitálu (glans, skrótum,...)
 • Vazoligatúra (podviazanie semenovodu)
 • Odstránenie lipómu, aterómu z oblasti genitálu
 • Operácia karunkuly uretry
 • Biopsia prostaty
 • Meatotómia/Meatoplastika
 • Orchiektómia – odstránenie semenníka , orchiektómia pri atrofickom semenníku
 • Hyperdivulzia uretry
 • Frenulotómia (prerušenie uzdičky)

Urologické centrum Bezručova

Bezručova 5

811 09 Bratislava

tel: 02/33 22 11 18

E-mail: urologia@polibez.sk

 

 

Korešpondenčná adresa centra:

Urologické centrum Bezručova

Poliklinika Bezručova

Lomonosovova 4

811 09 Bratislava