Vitajte na stránkach Reumatologického centra Bezručova. Nájdete tu informácie o lekároch a sestrách nášho centra, informácie o vyšetreniach, aj o tom ako sa objednať a pripraviť na vstupné vyšetrenie alebo špecializované vyšetrenia a zákroky.

Na stránke je možné sa priamo objednať na vyšetrenie cez náš online objednávací systém.

Video
MUDr. Kristína Brázdilová, PhD. - foto

MUDr. Kristína Čierna Brázdilová, PhD.

Vedúci lekár centra, reumatológ

MUDr. Brázdilová študovala na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Po skončení štúdia pracovala od roku 2007 v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Počas tohto obdobia absolvovala 6-mesačnú prax v RÚ (Revmatologický ústav) Praha, kde získala špecializáciu v odbore reumatológia. MUDr. Brázdilová má dlhoročné skúsenosti s komplexnou starostlivosťou o najťažších reumatických pacientov. Už viac ako desaťročie sa okrem iného venuje biologickej liečbe zápalových reumatických ochorení. Z reumatických ochorení sa viac špecializuje na systémové ochorenia spojiva, v centre má funkciu vedúceho lekára. Zúčastnila sa mnohých domácich aj zahraničných podujatí a workshopov, publikovala viacero prác v odbornej literatúre vrátane zahraničnej. Opakovane sa spolupodieľala na edukačných aktivitách pre pacientov, ale aj reumatológov.

MUDr. Daniel Čierny, PhD. - foto

MUDr. Daniel Čierny, PhD.

Reumatológ, odborný garant centra pre osteológiu

MUDr. Čierny študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Po skončení štúdia pracoval od roku 1993 vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava (neskôr Univerzitnej nemocnici Bratislava). Počas tohto obdobia absolvoval 9-mesačnú prax v NÚRCH (Národný ústav reumatických chorôb) Piešťany, kde získal špecializáciu v odbore reumatológia. MUDr. Čierny má dlhoročné skúsenosti s komplexnou starostlivosťou o najťažších reumatických pacientov. Už viac ako desaťročie sa okrem iného venuje biologickej liečbe zápalových reumatických ochorení, ale aj liečbe systémových ochorení spojiva. Z reumatických ochorení sa viac špecializuje na séronegatívne spondylartritídy, v centre je tiež odborným garantom osteológie. Zúčastnil sa mnohých domácich aj zahraničných podujatí a workshopov, publikoval viacero prác v odbornej literatúre vrátane zahraničnej. Opakovane sa spolupodieľal na edukačných aktivitách pre pacientov, ale aj reumatológov.

Bakošová

MUDr. Martina Bakošová

Internista, reumatológ

MUDr. Martina Bakošová študovala na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v rokoch 2000 až 2006. Po ukončení štúdia až do roku 2022 pracovala v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Prvý rok ako lekárka Centrálneho príjmu v Ružinove, následne na I. internej klinike LF UK a UNB. V roku 2011 atestovala v odbore vnútorné lekárstvo. Počas pôsobenia na I. internej klinike nadobudla široké teoretické a praktické vedomosti o vnútorných ochoreniach, čo ju následne motivovalo v absolvovaní odbornej praxe v NÚRCH (Národný reumatologický ústav) v Piešťanoch a v roku 2017 získala špecializáciu v odbore reumatológia. Okrem práce na oddelení a JIS I. internej klinike pokračovala v práci na reumatologickej ambulancii, kde vykonávala komplexnú starostlivosť o reumatických pacientov, vrátane podávania biologickej liečby. Počas svojej praxe okrem výkonu lekára na internej klinike publikovala viaceré odborné články. Aktívne sa zúčastňuje na edukačných prednáškach a webinároch pre pacientov a reumatológov. Je členkou viacerých odborných organizácií. V roku 2022 si do svojho vzdelania doplnila atestáciu zo všeobecného lekárstva. Vo svojom voľnom čase sa venuje športu, obľubuje prechádzky v prírode so svojím psom a v neposlednom rade má záľubu v odbornej literatúre i beletrii.

Janka Szalayová - foto

Janka Szalayová

Zdravotná sestra

Vyštudovala strednú zdravotnícku školu v odbore všeobecná sestra. Pracovala na internom oddelení v Univerzitnej nemocnici Bratislava a aj v ďalších odboroch - sestra na kardiochirurgickom oddelení, v onkologickom ústave na oddelení rádioterapie. Napriek získaniu špecializácie v chirurgických odboroch práca s pacientmi z odborov internej medicíny je jej najbližšia.

Tatiana Tóthová - foto

Tatiana Tóthová

Zdravotná sestra

Vyštudovala strednú zdravotnícku školu v odbore všeobecná sestra. Absolvovala pomaturitné špecializačné štúdium. Od roku 1993 pracuje ako zdravotná sestra v rôznych odboroch na Slovensku.

Mgr. Natália Bajzová - foto

Mgr. Natália Bajzová

Zdravotná sestra

V roku 2018 ukončila Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o. Má bohaté pracovné skúsenosti z neurologickej kliniky SZU/UNB Ružinov. Tri roky pôsobila ako zdravotná sestra v ambulancii pre deti a dorast. Počas praxe zdravotnej sestry nazbierala mnoho cenných vedomostí, skúseností a nadobudla zručnosti vo svojom odbore. Kontinuálne sa vzdeláva. Jej pozitívnymi vlastnosťami sú príjemné vystupovanie, profesionalita, empatia a cieľavedomosť. Jej motiváciou v práci je zdravie a spokojnosť pacientov.

Polláková

Mária Polláková

Zdravotná sestra

Študovala na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede. V štúdiu pokračovala na Univerzite Konštantina Filozofa v Nitre, odbor Urgentná medicína. Počas štúdia pracovala v Univerzitnej nemocnici Ružinov na ARO ako praktická sestra, neskôr vo všeobecnej ambulancii pre dospelých. Jazykové znalosti: maďarčina a angličtina.

Tamara Kubišová - foto

Mgr. Tamara Kubišová

Medicínska koordinátorka

Študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre odbor učiteľstvo anglického jazyka a literatúry. Zaujíma sa o zdravý životný štýl, ktorému sa aj sama aktívne venuje. Napĺňa ju práca s ľuďmi, je komunikatívna a rada sa učí novým zručnostiam.

Nicole Čtvrtlíková

Nicole Čtvrtlíková

Medicínska koordinátorka

Študovala manažment cestovného ruchu v Bratislave. Baví ju práca s ľuďmi, posledné jej zamestnanie bolo v oblasti ľudských zdrojov. Je aktívny typ, rada spoznáva nových ľudí a nové miesta, rada cestuje. Zdravý životný štýl je u nej na prvom mieste. Vo voľnom čase sa venuje fitness, chodí von s priateľmi, ale najradšej trávi čas so svojím synom.

Mackanič

Matúš Mackanič

Manažér centra

V roku 2019 ukončil vysokú školu SZU v Bratislave v odbore Urgentná zdravotná starostlivosť. Má niekoľkoročné skúsenosti s prácou v zdravotníctve. Vo voľnom čase sa venuje rodine, priateľom a športu.

Vitajte na stránkach informačného systému pre pacientov Reumatologického centra Bezručova. Nájdete tu informácie o vyšetreniach v našom centre, o tom ako sa objednať a pripraviť na vstupné a ďalšie vyšetrenia.

 

Ordinačné hodiny

Recepcia:

Pondelok 08.00-12.00 13.00-15.00
Utorok 08.00-12.00 13.00-15.00
Streda 08.00-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 08.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 08.00-12.00 13.00-14.00

 

Ambulancia MUDr. Kristíny Brázdilovej

Pondelok 08.00-12.00 13.00-15.00
Utorok 08.00-12.00 13.00-15.00
Streda 08.00-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 08.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 08.00-12.00  

Odbery biologického materiálu: Pondelok – Piatok 07:30 – 08:00

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať.

 

Ambulancia MUDr. Daniela Čierneho

Pondelok 08.00-12.00 13.00-15.00
Utorok 08.00-12.00 13.00-15.00
Streda 08.00-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 08.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 08.00-12.00  

Odbery biologického materiálu: Pondelok – Piatok 07:30 – 08:00

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať.

 

Ambulancia MUDr. Martiny Bakošovej

Pondelok 08.00-12.00 13.00-15.00
Utorok 08.00-12.00 13.00-15.00
Streda 08.00-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 08.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 08.00-12.00  

Odbery biologického materiálu: Pondelok – Piatok 07:30 – 08:00

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať.

 

Denzitometria

Pondelok 07.30-12.00 13.00-15.00
Utorok 07.30-12.00 13.00-15.00
Streda 07.30-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 07.30-12.00 13.00-15.00
Piatok 07.30-12.00 13.00-14.00

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať na telefónnom čísle 0918 961 715.

 

Centrum biologickej liečby

Pondelok 08.00-15.00
Utorok 08.00-15.00
Streda 08.00-15.00
Štvrtok 08.00-15.00
Piatok 08.00-15.00

Na termíny podania liečby je potrebné sa objednať.

 

Zdravotná starostlivosť

Poskytujeme starostlivosť v nasledovných oblastiach:

  • Vstupné vyšetrenie v ambulancii lekára - reumatológa, ktorý následne rozhodne o ďalšom postupe, potrebných vyšetreniach a liečbe
  • Denzitometrické vyšetrenie
  • Iné odborné vyšetrenia ako sú napríklad USG (sonografia) kĺbov a kapilaroskopia (kapilaroskopia je nebolestivé vyšetrenie, ktoré umožňuje priame zobrazenie a vyšetrenie najmenších kožných ciev - kapilár (vlásočníc) ****pomocou mikroskopu)
  • podávanie analgetických infúzii
  • podávanie biologickej liečby pri reumatologických ochoreniach

Reuma u žien

RTVS - Dámsky klub
25.04.2024

Do relácie Dámsky klub prijala pozvanie MUDr. Martina Bakošová, reumatologička z Reumatologického centra Bezručova. S Ivetkou Malachovskou sa rozprávali na tému "Reuma u žien".

+ Zobraziť viac

Psoriatická artritída postihuje nielen kožu, ale aj kĺby. Trpia touto chorobou viac ženy alebo muži?

TA3
28.03.2024

Čo spôsobuje psoriatickú artritídu, ako sa prejavuje a hlavne ako sa lieči? O tom sme sa porozprávali s reumatologičkou Polikliniky Bezručova Martinou Bakošovou.

+ Zobraziť viac

Liečba systémových ochorení

TA3
04.12.2023

Dermatologička Barbora Gulánová a reumatológ Daniel Čierny hovorili v relácii na TA3 o skupine ochorení, pri ktorých obranné sily organizmu obrátia svoje zbrane proti štruktúram vlastného tela.

+ Zobraziť viac

Reumatologické centrum Bezručova

Bezručova 5

811 09 Bratislava

tel: 02/33 22 11 15

telefónne číslo pre objednávanie denzitometrie: 0918 961 715

E-mail: reuma@polibez.sk

 

 

Korešpondenčná adresa centra:

Reumatologické centrum Bezručova

Poliklinika Bezručova

Bezručova 5

811 09 Bratislava