Vitajte na stránkach Urologického centra Bezručova. Nájdete tu informácie o lekároch a sestrách nášho centra, informácie o vyšetreniach aj o tom ako sa objednať a pripraviť na vstupné vyšetrenie alebo špecializované vyšetrenia a zákroky.

Na stránke je možné sa priamo objednať na vyšetrenie cez náš online objednávací systém.

Video
MUDr. Marek Zvanciger

MUDr. Marek Zvanciger

Vedúci lekár centra, urológ

Študoval na Lekárskej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Po skončení školy pôsobil na urologickom oddelení v Levoči, chirurgickom oddelení  s urologickou časťou v Kutnej Hore a urologickom oddelení v Kolíne, urologickom oddelení v Liptovskom Mikuláši a na viacerých urologických pracoviskách v Bratislave. V súčasnosti  sa venuje komplexnej urologickej ambulantnej činnosti s bližším zameraním na urologické zápalové ochorenia. Okrem  preventívnej urologickej starostlivosti, diagnostike a manažmentu urologických diagnóz,  vykonáva aj  výkony jednodňovej  urologickej operatívy.

Romančík - foto

MUDr. Martin Romančík, PhD., MPH

Urológ, Onkourológ

MUDr. Martin Romančík, PhD., MPH sa narodil v roku 1974 v Bratislave. Vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil promóciou v roku 2000. V rokoch 2000-2001 pracoval ako sekundárny lekár na Klinike geriatrie SZU v Bratislave. V období 2002-2020 pracoval ako sekundárny lekár na urologickom oddelení Univerzitnej nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, počas ktorého získal atestáciu z urológie I. a II. stupňa (2004, 2006), certifikáciu v intervenčnej ultrasonografii a nadstavbovú atestáciu z onkourológie (2009). Vo svojej vedeckej a klinickej práci sa venuje najmä ženskej, funkčnej a rekonštrukčnej urológii. V roku 2008 obhájil doktorandskú dizertačnú prácu so zameraním na liečbu ženskej inkontinencie a získal titul PhD. Absolvoval viaceré študijné pobyty na renomovaných urologických pracoviskách vo Veľkej Británii, po ktorých zaviedol na Slovensku viaceré inovatívne metódy na liečbu močovej inkontinencie a porúch močenia. V roku 2018 ukončil štúdium zamerané na riadenie verejného zdravotníctva a získal titul MPH. V rokoch 2020-2022 pracoval ako konzultant vo Veľkej Británii, od roku 2023 pracuje v Urologickom centre Bezručova.

Je autorom viac ako 200 odborných prednášok a publikácií, ktoré prezentoval doma i v zahraničí. Kvalita jeho prednáškovej a publikačnej činnosti získala viacero ocenení Slovenskej urologickej spoločnosti (najlepšie publikácie roka), Českej urologickej spoločnosti a Európskej urologickej spoločnosti (najlepšie kongresové prednášky). Je členom Slovenskej urologickej spoločnosti, Európskej urologickej spoločnosti, Medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu a Americkej spoločnosti pre klinickú onkológiu.

MUDr. Lívia Lachkovičová

MUDr. Lívia Lachkovičová

Urológ

MUDr. Lívia Lachkovičová ukončila štúdium medicíny v odbore všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v r. 2000. Od ukončenia školy dlhodobo pôsobila na Urologickom oddelení Nemocnice Břeclav. Špecializáciu v odbore Urológia získala r. 2005 na Urologickej klinike 1. LF UK v Prahe a na LF SZU v Bratislave r. 2012. Od roku 2013 pracovala v urologickej ambulancii v Bratislave. Počas svojej odbornej praxe sa venuje komplexnej škále diagnostiky a liečby urologických ochorení u mužov a žien.

Janette Dubayová

Janette Dubayová

Zdravotná sestra

Vyštudovala SZŠ v Bratislave. Štúdium ukončila maturitou v špecializácii detská sestra. Hneď po škole nastúpila ako sestra do novootvorenej Detskej fakultnej kliniky na Kramároch na očné oddelenie. Neskôr pracovala ako aupair vo Viedni, potom v ING Bank a v roku 2010 sa vrátila späť do zdravotníctva. Nastúpila ako sestra do ORL ambulancie a potom do očnej ambulancie. Voľný čas venuje rodine a priateľom.

Bc. Jana Liďáková

Bc. Jana Liďáková

Zdravotná sestra

Vyštudovala SZŠ v Bratislave. Po ukončení štúdia nastúpila na interné oddelenie nemocnice Bezručova. Popri práci si doplnila vzdelanie v odbore intenzívna starostlivosť v interných odboroch. Od roku 2000 pracovala na LDCH ako hlavná sestra u Milosrdných bratov a od roku 2006 aktívne pôsobí v urologickej ambulancii. V roku 2007 ukončila bakalárske štúdium v odbore ošetrovateľstvo. Vo voľnom čase rada číta a venuje sa rodine.

Mgr. Mariana Maďarová

Mgr. Mariana Maďarová

Medicínska koordinátorka

Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia v roku 2018 pracovala v spoločnostiach s rôznym zameraním ako Office manažérka. Má bohaté skúsenosti s prácou s ľuďmi, ktorí oceňujú jej ľudský prístup a vždy pozitívnu náladu. Jej najväčšou odmenou je spokojný pacient, ktorý odíde s úsmevom na tvári. Vo voľnom čase sa rada venuje zvieratám, venčeniu psíkov z útulku a aktívnemu oddychu v prírode.

Lovásová

Tímea Lovásová

Medicínska koordinátorka

Študovala na Strednej odbornej škole obchodu a služieb a už popri štúdiu získala mnoho skúseností vo vodnej záchrannej službe. Po skončení štúdia pracovala ako administratívny pracovník v poisťovni, kde sa nadchla pre prácu s ľuďmi. Má veselú povahu a každý ocení jej ústretový prístup. Vo voľnom čase sa rada venuje tancovaniu HIP HOPU, svojmu "štvornohému priateľovi", starostlivosti o telo a sebarozvoju v rôznych oblastiach.

Peter Kavuľa

Ing. Peter Kavuľa

Manažér centra

Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Má viacročné skúsenosti s manažovaním prevádzky súkromného zdravotníckeho zariadenia, ako aj s projektovým manažmentom stavieb medicínskych zariadení. Svoj voľný čas najradšej trávi s rodinou, športovaním a štúdiom zameraným na manažment a ekonómiu.

Vitajte na stránkach urologického centra polikliniky Bezručová. Na našich ambulanciách v novozrekonštruovanej Poliklinike Bezručova poskytujeme špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore urológia.

Odborným garantom centra je MUDr. Marek Zvanciger, ktorý sa dlhé roky stará o pacientov s ochoreniami močového ústrojenstva. Naše novootvorené urologické centrum sa venuje všetkým činnostiam bežnej urologickej praxe. Poskytujeme služby od poradenskej činnosti pre pacientov s potvrdenými diagnózami a odporúčanou liečbou, cez samostatnú diagnostiku a vykonanie potrebných vyšetrení so stanovením terapie až po manažment chronických pacientov, ich sledovaním a plnou starostlivosťou o nich. Nezanedbateľnú časť našej starostlivosti venujeme preventívnym urologickým prehliadkam pacientov.

Na stránkach nájdete základné informácie o vyšetreniach v našom centre, ako sa objednať a ako sa na vyšetrenie vhodne pripraviť.

Tešíme sa na Vašu návštevu a dúfame, že budete u nás spokojní.

 

Ordinačné hodiny

Recepcia:

Pondelok 07.30-12.00 13.00-15.00
Utorok 07.30-12.00 13.00-15.00
Streda 07.30-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 07.30-12.00 13.00-15.00
Piatok 07.30-13.00  

 

Ambulancie

Pondelok 07.30-12.00 13.00-15.00
Utorok 07.30-12.00 13.00-15.00
Streda 07.30-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 07.30-12.00 13.00-15.00
Piatok 07.30-13.00  

Odbery biologického materiálu: Pon-Pia 07.30-08.00

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať.

 

Zdravotná starostlivosť

 

Poskytujeme starostlivosť v nasledovných oblastiach:

Urologická ambulancia

•    Komplexná ambulantná starostlivosť o pacientov s ochoreniami močového traktu
•    Odbery – všeobecné aj špecializované odbery biologického materiálu
•    Punkcia prostaty
•    Digitálne vyšetrenie prostaty
•    Dilatácia močovej rúry
•    Cystoskopické vyšetrenie
•    Zavedenie permanentného katétra u muža
•    Štandardné mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu

Ultrazvukové vyšetrenia

•    Ultrazvukové vyšetrenie obličiek a močového mechúra
•    Ultrazvukové vyšetrenie skróta, semeníkov
•    TRUS : transrektálne sonografické vyšetrenie prostaty

Operačné výkony jednodňovej urologickej operatívy

•    Resekcia kondylomát na penise
•    Operácia fimózy – cirkumcízia zo zdravotných dôvodov
•    Plastika varikokély
•    Resekcia spermatokély alebo cysty nadsemenníka
•    Operácia hydrokély mužov
•    Operačná repozícia parafimozy
•    Cystoskopia + biopsia z mechúra
•    Cystoskopia + implantácia eventuálne extrakcia stentu z močovodu
•    Biopsia z oblasti genitálu (glans, skrótum,...)
•    Vazoligatúra (podviazanie semenovodu)
•    Odstránenie lipómu, aterómu z oblasti genitálu
•    Operácia karunkuly uretry
•    Meatotómia/Meatoplastika
•    Orchiektómia – odstránenie semenníka , orchiektómia pri atrofickom semenníku
•    Hyperdivulzia uretry
•    Frenulotómia (prerušenie uzdičky)
•    Implantácia suburetrálnych pások pri liečbe inkontinencie moču (muži aj ženy) 
•    Aplikácia plniacich látok do steny močovej trubice na liečbu ženskej inkontinencie 
•    Aplikácia botulotoxínu do svaloviny mechúra ako liečba inkontinencie moču (muži aj ženy) 
•    Minimálne invazívna liečba benígne zväčšenej prostaty vodnou parou 
•    Skrotoplastika = zmenšenie objemu mieška 
•    Faloplastika = predĺženie penisu 
•    Korekcia vrodených alebo získaných patologických zakrivení penisu 
•    Kremasterektómia = liečba bolesti semenníkov pri ejakulácii 
•    Implantácia testikulárnych protéz 
•    Orchidopexia = fixácia semenníkov v miešku 
•    Prepucioplastika = liečba zúženej predkožky s jej ponechaním 

Do boja proti rakovine prostaty sa s Poliklinikou Bezručova zapojil aj herec Victor Ibara

Nový čas
31.10.2023

Mesiac november sa už neodmysliteľne spája s celosvetovou kampaňou Movember, ktorá pripomína mužom, že je čas na preventívnu prehliadku urológa.

+ Zobraziť viac

Ako rozpoznať príznaky rakoviny prostaty?

Zdravie.pluska.sk
31.10.2023

Niektoré príznaky môžu signalizovať vážnejší problém. Na čo by si muži mali dať pozor?

+ Zobraziť viac

Táto choroba je veľmi dobre liečiteľná, ak sa zistí včas

Pravda
29.10.2023

Onkologické ochorenia sú dlhodobo druhou najčastejšou príčinou hospitalizácii aj úmrtí na Slovensku. Rakovina prostaty je na 4. mieste.

+ Zobraziť viac

Urologické centrum Bezručova

Bezručova 5

811 09 Bratislava

tel: 02/33 22 11 18

E-mail: urologia@polibez.sk

 

 

Korešpondenčná adresa centra:

Urologické centrum Bezručova

Poliklinika Bezručova

Bezručova 5

811 09 Bratislava