Vitajte na stránkach Diabetologickej ambulancie Internistického centra Bezručova. Nájdete tu informácie o jednotlivých špecializovaných ambulanciách, o lekároch a sestrách centra, informácie o vyšetreniach aj o tom ako sa objednať a pripraviť na vstupné vyšetrenie alebo špecializované vyšetrenia a zákroky.

Na stránke je možné sa priamo objednať na vyšetrenie cez náš online objednávací systém.

MUDr. Jana Margitfalviová - foto

MUDr. Jana Margitfalviová

Diabetológ

Absolvovala štúdium Všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Pracovne pôsobila na Klinike pracovného lekárstva Fakultnej nemocnice Bratislava a na Klinike kardiológie a angiológie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, kde získala atestáciu z internej medicíny a z angiológie. Od r. 2014 pracuje ako ambulantný diabetológ v Bratislave, v roku 2016 získala atestáciu v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy. V ambulantnej praxi sa venuje komplexnej liečbe pacientov s poruchami metabolizmu - diabetes mellitus 1. a 2. typu, prediabetes, skríning a liečba gestačného DM. Vo svojej praxi využíva moderné diagnostické a liečebné postupy, vrátane technológií a prostriedkov telemedicíny. Starostlivosť tiež zahŕňa liečbu dedičných a iných porúch metabolizmu lipidov, s dôrazom na prevenciu cievnych komplikácií, a to nielen u pacientov s diabetes mellitus.

Valéria Pittnerová - foto

Valéria Pittnerová

Zdravotná sestra

Vyštudovala strednú zdravotnícku školu vo Zvolene v odbore všeobecná sestra. Po ukončení štúdia r. 1984 pôsobila ako zdravotná sestra na oddelení ARO, na kardiologickej ambulancii a na geriatrickom oddelení v Nemecku. Od roku 2010 pracovala na diabetologickej ambulancii v poliklinike ProCare Bratislava. Za posledných 12 rokov práce na diabetologickej ambulancii nadobudla veľa skúseností pri edukácii a ošetrovaní diabetologických pacientov.

Ing. Roxana Jesková

Ing. Roxana Jesková

Medicínska koordinátorka

V roku 2019 úspešne ukončila štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, v odbore výživa ľudí. Po škole absolvovala niekoľkomesačnú stáž v štátnom zdravotnom ústave v Prahe. Bohaté skúsenosti získala najmä pri práci v zubnej ambulancii a v centre funkčného pohybu. Je zástancom zdravého životného štýlu, aj preto sa vo svojom voľnom čase venujem rôznym športovým aktivitám.

Bc. Eliška Kudláčková

Bc. Eliška Kudláčková

Manažér centra

V roku 2009 ukončila vysokú školu UCM v Trnave v odbore fyzioterapia. Má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti manažmentu v zdravotníctve na Slovensku aj v zahraničí. Voľný čas venuje rodine, priateľom a športu.

Vitajte na stránkach diabetologickej ambulancie Internistického centra Bezručova. Na našich ambulanciách v novozrekonštruovanej Poliklinike Bezručova poskytujeme špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva a jeho pododboroch. Našim najvyšším cieľom je spokojný a zdravý pacient a snažíme sa tomuto cieľu prispôsobiť všetko naše snaženie.Priestory centra boli v roku 2021 kompletne zrekonštruované. Centrum má vlastnú recepciu na objednávanie pacientov.  Centrum je vybavené najmodernejšími prístrojmi v ako aj špičkovými ultrazvukovými prístrojmi s viacerými sondami.

Cieľom diabetologickej ambulancie je poskytovanie komplexnej  a nadštandardnej  starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus a metabolickými ochoreniami. Táto zahŕňa primárnu a sekundárnu prevenciu, diagnostiku a liečbu  pacientov.

Tešíme sa na Vašu návštevu a dúfame, že budete u nás spokojní.

 

Ordinačné hodiny

Recepcia:

Pondelok 07.00-12.00 13.00-15.00
Utorok 07.00-12.00 13.00-15.00
Streda 07.00-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 07.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 07.00-12.00 13.00-14.00

 

Diabetologická ambulancia (od 1.9.2022)

Pondelok 07.00-12.00 13.00-16.00
Utorok 10.00-12.00 13.00-16.30
Streda 07.00-12.00 13.00-15.30
Štvrtok 07.00-12.00 13.00-14.00

Odbery biologického materiálu: Pon-Pia 07.00-08.00

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať.

 

Zdravotná starostlivosť

Poskytujeme starostlivosť v nasledovných oblastiach:

 

Diabetologická ambulancia

  • Základné diabetologické vyšetrenie súčasťou ktorého je anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, základné antropometrické vyšetrenie, meranie pulzu a tlaku krvi
  • Laboratórne vyšetrenie
  • Vyhodnotenie vyšetrení s konzultáciou
  • Orálny glukózotoleračný test (oGTT)
  • Orálny glukózotoleračný test (oGTT) - pre tehotné pacientky
  • Edukácia pacientov s diabetes mellitus
  • Záverečné vystavenie lekárskej správy s doporučenými režimovými opatreniami a stanovením liečebného postupu

Diabetologická ambulancia

Bezručova 5

811 09 Bratislava

tel: 02/33 22 11 19

E-mail: diabeto@polibez.sk

 

 

Korešpondenčná adresa centra:

Diabetologická ambulancia

Poliklinika Bezručova

Bezručova 5

811 09 Bratislava