Vitajte na stránkach Gastroenterologického centra Bezručova. Nájdete tu informácie o lekároch a sestrách nášho centra, informácie o vyšetreniach aj o tom ako sa objednať a pripraviť na vstupné vyšetrenie alebo špecializované vyšetrenia a zákroky.

Na stránke je možné sa priamo objednať na vyšetrenie cez náš online objednávací systém.

Video
Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. - foto

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Vedúci lekár centra, gastroenterológ, internista

Prof. Hlavatý je popredný slovenský gastroenterológ. Študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a Lekárskej fakulte Univerzity v Leuvene v Belgicku. Pracovne pôsobil ako lekár v Univerzitnej nemocnici v Leuvene, ako vedúci lekár (Oberarzt) na Klinike Plau am See a po návrate na Slovensko od roku 2007 ako gastroenterológ v Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Od roku 2018 je vedúcim lekárom Gastroenterologického centra Ružinov, neskôr Bezručova. Prof. Hlavatý sa venuje liečbe širokého spektra ochorení tráviaceho systému. Je považovaný za popredného svetového experta na liečbu Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy. Publikoval viac ako 100 vedeckých a odborných prác v slovenskej aj svetovej literatúre, ktoré boli do dnes citované viac ako 2500 krát. Prof. Hlavatý venuje veľa úsilia vzdelávaniu pacientov. Je autorom úspešných kníh pre pacientov s IBD “Život s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou”, zakladateľom portálu www.crohnika.sk a spolupracovníkom pacientskej organizácie Slovak Crohn club.

MUDr. Anna Gojdičová, PhD.

MUDr. Anna Gojdičová, PhD.

Gastroenterológ, internista

MUDr. Anna Gojdičová, PhD. štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 2012 s ocenením Dekana Lekárskej fakulty. V roku 2016 úspešne obhájila rigoróznu prácu a získala titul PhD. Následne v roku 2018 zavŕšila postgraduálne štúdium atestačnou skúškou z vnútornej medicíny a v roku 2021 atestačnou skúškou z gastroenterológie. MUDr. Gojdičová je autorkou a spoluautorkou početných vedeckých prác vo svetovej literatúre najmä z oblasti nešpecifických zápalových ochorení čreva (IBD – Inflammatory Bowel Disease), spoluautorkou kapitol kníh pre IBD paciengov. Je členkou viacerých odborných spoločností, IBD pracovnej skupiny SGS, viceprezidentkou sekcie mladých gastroenterológov SGS, koeditorkou odborného časopisu Gastroenterologie a hepatologie v sekci IBD.

MUDr. Igor Šturdík, PhD. - foto

MUDr. Igor Šturdík, PhD.

Gastroenterológ, internista

MUDr. Šturdík študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v rokoch 2002 az 2008. Následne pracovne pôsobil v rokoch 2008 - 2022 v Univerzitnej nemocnici Bratislava Ružinov. Prvé 2 roky ako lekár Centrálneho príjmu, neskôr prešiel na V. internú kliniku LF UK a UNB. Počas pobytu na klinike atestoval v odbore gastroenterológia v roku 2016, v roku 2018 ukončil doktorandské štúdium v odbore vnútorné lekárstvo. 3 roky pôsobil ako odborný asistent na Lekárskej fakulte. Publikoval vedecké a odborné práce v slovenskej a zahraničnej literatúre.

MUDr. Jozef Tóth - foto

MUDr. Jozef Tóth

Gastroenterológ, internista

Štúdium ukončil s cenou rektora v roku 1988 na Univerzite Komenského v Bratislave, následne sa špecializoval v odboroch interné lekárstvo a gastroenterológia. Po štúdiu začal pracovať na internom oddelení UN Bratislava v Ružinove, taktiež pôsobil ako primár ambulantného oddelenia. Je spoluautorom prvého článku na svete poukazujúceho na možný vzťah infekcie H. pylori a urticarie.

Bc. Monika Chlebíková - foto

Bc. Monika Chlebíková

Zdravotná sestra

Monika Chlebíková získala titul Bc. na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v roku 2013. Následne si svoje zručnosti obohatila o certifikát z endoskopických vyšetrovacích metód. Od roku 2019 pracuje ako zdravotná sestra v Gasttroenterologickom centre ružinov. Svoje takmer 10-ročné skúsenosti práce s IBD pacientami zúročuje ako vedúca sestra Centra biologickej liečby pre IBD ochorenia a hlavná štúdiová sestra pre klinický výskum v oblasti IBD. Participovala na výskume zameranom na liečbu perianálnych fistúl kmeňovými bunkami u pacientov s Crohnovou chorobou. Aktívne sa podieľa na vzdelávaní sestier v oblasti IBD. Svojou empatiou, pozitívnym a profesionálnym prístupom si získala už mnoho pacientov.

Bc. Mária Malíková - foto

Bc. Mária Malíková

Zdravotná sestra

Zdravotná sestra, ktorá získala svoj bakalársky titul na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v roku 2018. Má bohaté skúsenosti so starostlivosťou o pacientov s ochorením tráviaceho traktu a endoskopickými vyšetreniami a zákrokmi. Jej motiváciou v práci je zdravie a spokojnosť pacientov, ku ktorým pristupuje s empatiou a úsmevom na tvári.

Ján Barták - foto

Ján Barták

Zdravotný brat

P. Barták ukončil Strednú zdravotnícku školu v Trenčíne v roku 2015. Po škole sa rozhodol nadobudnúť skúsenosti vo Veľkej Británii. Po návrate sa rozhodol zužitkovať a získať nové vedomosti i zručnosti. Pokračoval v štúdiu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálne prace sv. Alžbety v Bratislave. Od roku 2019 pracuje ako zdravotný brat Gastroenterologickom centre Ružinov. Aktuálne pôsobí ako špecialista na endoskopické vyšetrenia a vedúci endoskopických sál.

Katarína Čičková - foto

Bc. Katarína Čičková

Zdravotná sestra

Vyštudovala vysokú školu v odbore Ošetrovateľstvo I. stupňa . Pracovné skúsenosti získala najmä v UNB Nemocnica Kramáre na Chirurgickej klinike, kde pôsobila takmer šesť rokov a štyri roky pôsobila v odbore estetickej medicíny a plastickej chirurgie. Počas svojej praxe nadobudla mnoho cenných vedomostí, skúseností a zručností. V zdravotníctve pracuje viac ako 10 rokov. Podľa jej vlastných slov ju táto práca a pomoc ľuďom napĺňa.

DiS. Eva Jakubecová - foto

DiS. Eva Jakubecová

Zdravotná sestra

Eva Jakubecová ukončila strednú zdravotnú školu. Po presťahovaní sa do Bratislavy si dokončila odbor diplomovaná všeobecná sestra. Má bohaté skúsenosti so starostlivosťou o pacientov s ochoreniami tráviaceho traktu a endoskopickými vyšetreniami a zákrokmi.

Bc. Katarína Stasinková - foto

Bc. Katarína Stasinková

Zdravotná sestra

Vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Levoči. Bakalársky titul získala na UKF v Nitre, v odbore ošetrovateľstvo. Po štúdiu pracovala v Gastroenterologickej klinike v Nitre, neskôr v Gastroenterologickej ambulancii v Piešťanoch. Vlastní endoskospický certifikát zameraný na gastroenterológiu a urológiu. Voľný čas rada trávi s rodinou a priateľmi. Má rada cestovanie, pobyt v prírode a čítanie kníh.

Bc. Iryna Buhai - foto

Bc. Iryna Buhai

Zdravotná sestra

Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Kyjeve, následne študovala na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Tri roky pôsobila ako zdravotná sestra na Jednotke intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti v Bratislave, kde získala cenné skúsenosti. Baví ju práca s ľuďmi, je milá a komunikatívna.

Nikoleta Broschová - foto

Nikoleta Broschová

Zdravotná sestra

Vyštudovala strednú zdravotnícku školu, špecializácia Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých. Má viac ako 25 ročnú prax v zdravotníctve. Pracovala na viacerých oddeleniach, najdlhšie 10 rokov na gynekologickej klinike v Bratislave. Rada sa vzdeláva a učí nové veci. Miluje tráviť čas so svojou rodinou a obľubuje pozitívne naladených ľudí. Jej najväčšími koníčkami sú cestovanie a záhrada.

PharmDr. Michaela Hudecová - foto

PharmDr. Michaela Hudecová

Koordinátorka klinických štúdií

PharmDr. Michaela Hudecová ukončila štúdium na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2010, následne úspešne absolvovala rigorózne štúdium a získala titul PharmDr. v roku 2012. PharmDr. Hudecová začala svoje profesijné pôsobenie najskôr v oblasti predaja a marketingu vo farmaceutickej spoločnosti. Od roku 2014 sa zaoberá klinickým skúšaním liekov. Do dnešného obdobia pôsobila v popredných svetových farmaceutických spoločnostiach a spoločnostiach zameraných na výskum a vývoj liekov pre farmaceutický a biotechnologický priemysel, a to ako supervízor klinických skúšaní v oblasti neurológie, kardiológie, hematológie, diabetológie či pneumológie. Od októbra 2021 koordinuje priebeh klinických skúšaní v Gastroenterologickom centre prof. Hlavatého.

Mgr. Zuzana Duliaková - foto

Mgr. Zuzana Duliaková

Koordinátorka klinických štúdií

Študovala na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia začala pracovať v lekárni. Od roku 2011 sa venuje klinickému výskumu liekov. Pracovala na viacerých pozíciách na lokálnej aj globálnej úrovni v poprednej spoločnosti zameranej na klinický výskum liekov, čím nadobudla bohaté skúsenosti v tejto oblasti.

Mgr. Jarmila Harkotová - foto

Mgr. Jarmila Harkotová

Medicínska koordinátorka

Študovala na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Po ukončení štúdia pracovala na vedúcej pozícii v detskom opatrovateľskom centre. Od roku 2019 pôsobí v gastroenterologickom centre v Ružinove. Rada sa učí novým zručnostiam.

Sarah Chmelková - foto

Bc. Sarah Chmelková

Medicínska koordinátorka

Má rozsiahle skúsenosti s koordinovaním a riadením klientskych procesov na Slovensku a v Čechách. Pacienti oceňujú jej ľudský prístup, empatia a zodpovednosť.

Mgr. Zuzana Pápayová - foto

Mgr. Zuzana Pápayová

Medicínska koordinátorka

Študovala psychológiu na Filozofickej fakulte na Prešovskej univerzite v Prešove. Po štúdiu pôsobila zariadeniach sociálnych služieb v Prahe. Po návrate na Slovensko sa rozhodla pokračovať v práci s deťmi a pôsobila ako školská psychologička na škole s maďarským vyučovacím jazykom. Počas práce sa intenzívne venovala štúdiu: absolvovala kurzy arteterapie, relaxácie, pozitívnej psychológie a krízovej intervencie.

Kvetana Ružičková - foto

Kvetana Ružičková

Medicínska koordinátorka

Študovala na Gymnáziu v Bratislave, neskôr dva roky Pôrodnú asistenciu na SZU. Baví ju práca s ľuďmi. Pracovala ako lektor gymnastiky pre deti, neskôr ako obchodný zástupca pre rôzne firmy. Je komunikatívna a spoločenská. 15 rokov sa venovala folklóru.

Matúš Mackanič foto

Matúš Mackanič

Manažér centra

V roku 2019 ukončil vysokú školu SZU v Bratislave v odbore Urgentná zdravotná starostlivosť. Má niekoľkoročné skúsenosti s prácou v zdravotníctve. Vo voľnom čase sa venuje rodine, priateľom a športu.

Vitajte na stránkach Gastroenterologického centra Bezručova. Na našich ambulanciách v novozrekonštruovanej Poliklinike Bezručova poskytujeme špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore gastroenterológia.

Odborným garantom centra je Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. ktorý sa už vyše 20 rokov stará o pacientov s rôznymi ochoreniami tráviaceho systému a obzvlášť o pacientov s črevnými zápalovými ochoreniami. Prof. Hlavatý je medzinárodne uznávaný odborník, ktorý roky pôsobil na klinikách v Belgicku, Nemecku a posledné roky v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Je autorom desiatok klinických výskumných štúdií a do praxe zaviedol mnohé nové diagnostické a liečebné metódy. Je zakladateľom portálu pre pacientov s IBD crohnika.sk.

Našim najvyšším cieľom je spokojný a zdravý pacient a snažíme sa tomuto cieľu prispôsobiť všetko naše snaženie. V centre poskytujeme zdravotná starostlivosť na najvyššej medicínskej úrovni. O Vaše zdravie sa stará kolektív skúsených lekárov a sestier, pre ktorých je pacient na prvom mieste.V centre pracujú kvalifikovaní lekári s dlhoročnými skúsenosťami MUDr. Jozef Tóth, MUDr. Anna Gojdičová, PhD., MUDr. Igor Šturdík, PhD. a externe spolupracujeme s ďalšími špecialistami.

Priestory centra boli v roku 2021 kompletne zrekonštruované. Centrum má vlastnú recepciu na objednávanie pacientov a na Slovensku unikátne endoskopické sály.  Centrum je vybavené najmodernejšími endoskopickými prístrojmi v HD kvalite obrazu, ultratenkým gastroskopom, ako aj špičkovým ultrazvukom s viacerými sondami. Vďaka vybaveniu centra a skúsenostiam lekárov a sestier sa všetky kolonoskopické a prípadne aj ďalšie endoskopické vyšetrenia vykonávajú bezbolestným spôsobom po podaní injekcie. Po zákrokoch je pacientom k dispozícii monitorovaná prebúdzacia miestnosť.

Tešíme sa na Vašu návštevu a dúfame, že budete u nás spokojní.

 

Ordinačné hodiny

Recepcia:

Pondelok 08.00-12.00 13.00-15.00
Utorok 08.00-12.00 13.00-15.00
Streda 08.00-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 08.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 08.00-12.00 13.00-14.00

 

Gastroenterologická ambulancia I.

Pondelok 07.30-12.00 13.00-15.00
Utorok 07.30-12.00 13.00-15.00
Streda 07.30-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 07.30-12.00 13.00-15.00
Piatok 07.30-12.00 13.00-14.00

Odbery biologického materiálu: Pon-Pia 07.00-07.30

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať.

 

Gastroenterologická ambulancia II.

Pondelok 07.30-12.00 13.00-15.00
Utorok 07.30-12.00 13.00-15.00
Streda 07.30-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 07.30-12.00 13.00-15.00
Piatok 07.30-12.00 13.00-14.00

Odbery biologického materiálu: Pon-Pia 07.00-07.30

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať.

 

Centrum biologickej liečby IBD

Pondelok 08.00-15.00
Utorok 08.00-15.00
Streda 08.00-15.00
Štvrtok 08.00-15.00
Piatok 08.00-15.00

Na termíny liečby je potrebné sa objednať.

 

Zdravotná starostlivosť

Poskytujeme starostlivosť v nasledovných oblastiach:

 

Gastroenterologická ambulancia

 • Komplexná ambulantná starostlivosť o pacientov s ochoreniami tráviaceho traktu
 • Odbery – všeobecné aj špecializované odbery biologického materiálu
 • Point of care testy – okamžité výsledky (kalprotektín)
 • Dychové testy (Laktózová intolerancia, SIBO)

 

Endoskopické vyšetrenia

 • Gastroskopia
 • Gastroskopia s ultratenkým gastroskopom
 • Kolonoskopia
 • Chromoendoskopia
 • Endoskopické vyšetrenia v analgosedácii
 • Endoskopické vyšetrenia v celkovej anestézii (pod dohľadom anesteziológa)

 

Endoskopické zákroky

 • Odstránenie polypov v tráviacom trakte
 • Endoskopická mukozálna resekcia
 • Dilatácia zúžení tráviaceho traktu balónikmi, bužiami aj stentami
 • APC ošetrenie lézií na sliznici tráviaceho traktu (angiodysplázie, drobné krvácania, okraje veľkých polypov)

 

Ultrazvukové vyšetrenia

 • Ultrazvukové vyšetrenie orgánov brušnej dutiny
 • Ultrazvukové vyšetrenie čriev
 • Ultrazvukové vyšetrenia lymfatických uzlín
 • Dopplerovské a duplexné ultrazvukové vyšetrenia ciev brušnej dutiny

Bezbolestná kolonoskopia: Pacienti si musia za analgosedáciu stále doplácať

Pravda
11.11.2022

Zistilo sa, že 20 % pacientov odoslaných na kolonoskopiu po pozitívnom teste na okultné krvácanie už nejde na toto vyšetrenie. Hlavným dôvodom je strach, že vyšetrenie bude bolieť, tvrdí prof.

+ Zobraziť viac

Letné horúčavy a vplyv na trávenie (18:55 - 25:20)

RTVS - Ranné správy
30.06.2022

Rozhovor pre Ranné správy RTVS, s prof. MUDr. Tiborom Hlavatým, medicínskym riaditeľom Polikliniky Bezručova o tom, aký vplyv môžu mať na trávenie letné horúčavy. 

+ Zobraziť viac

Pacienti s Crohnovou chorobou sa za komplikácie svojho ochorenia často hanbia

Slovak Crohn Club
28.05.2022

Edukatívne video, ktoré vzniklo v spolupráci s pacientskym združením Slovak Crohn Club. Prof. MUDr.

+ Zobraziť viac

Gastroenterologička Gojdičová: Pacientovi sa snažíme ukázať, že je pre nás dôležitý, a že mu chceme pomôcť

www.cas.sk
28.05.2022

Článok pre Nový čas, s MUDr. Annou Gojdičovou, PhD., gastroenterologičkou, o komplikáciách, ktoré so sebou prináša Crohnova choroba a o tom, ako sa nehanbiť o nich pred lekárom hovoriť.

+ Zobraziť viac

Ako komunikovať o stigme aj v gastroenterológii

Podcast - Rozhovory MD
20.05.2022

Pocast Rozhovory MD, v ktorom MUDr. Anna Gojdičová, PhD., gastroenterologička vysvetľuje ako komunikovať s pacientami, ktorí sa o svojej zdravotnej komplikácii hanbia hovoriť.

+ Zobraziť viac

Fistuly v konečníku ako signál vážnej diagnózy: Čo si treba všímať?

www.zdravie.pluska.sk
03.05.2022

Článok pre zdravie.pluska.sk o fistuliach ako komplikácii Crohnovej choroby, v ktorej možnosti liečby vysvetľuje prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

+ Zobraziť viac

Úspešnosť liečby Crohnovej choroby sa nezaobíde bez tohto: málokto o tom vie

www.vysetrenie.zoznam.sk
27.04.2022

Článok pre vysetrenie.zoznam.sk, v ktorom prof. MUDr.

+ Zobraziť viac

Po poslednej operácii bolestivo schudol 30 kíl. Aj to prináša Crohnova choroba

Pravda
08.05.2022

Článok pre pravda.sk, s prof. MUDr. Tiborom Hlavatým, PhD., o tom ako perianálne fistuly pri Crohnovej chorobe narúšajú intimitu pacienta.

+ Zobraziť viac

Komplikácie Crohnovej choroby môžu byť invalidizujúce

Rádio Regina - RTVS
17.05.2022

Rozhovor pre Rádio Regina, relácia Vademecum, s MUDr.

+ Zobraziť viac

Profesor Hlavatý: Na hanblivosť sa dá aj umrieť. Kolonoskopiu robíme, aby sme človeku zachránili život

Denník Štandard
21.03.2022

Rozhovor pre Denník Štandard, s prof. MUDr. Tiborom Hlavatým, PhD., o kolonoskopii ako diagnostickej aj liečebnej metóde, ktorá má 98-percentnú presnosť a väčšie nálezy odhalí na sto percent. 

+ Zobraziť viac

Kolonoskopia bez bolesti

Zdravie
09.03.2022

Článok v časopise Zdravie, s prof. MUDr. Tiborom Hlavatým o kolonoskopii ako diagnostickej aj liečebnej metóde. 

+ Zobraziť viac

Čo nám ničí pečeň?

RTVS - Dámsky klub
14.02.2022

Rozhovor pre Dámsky klub RTVS, s prof. MUDr. Tiborom Hlavatým, PhD., o ochoreniach a liečbe pečene. 

+ Zobraziť viac

Dlhodobý COVID - problémy s trávením

RTVS - Ranné Správy
08.02.2022

Rozhovor pre Ranné Správy RTVS, s prof. MUDr. Tiborom Hlavatým, PhD., o dlhodobom covide a problémoch s trávením.

+ Zobraziť viac

Najčastejšie nádorové ochorenie u nás je rakovina hrubého čreva. Prečo je to tak?

TA3
27.12.2021

Rozhovor pre reláciu Zdravie na TA3, s prof. MUDr.

+ Zobraziť viac

Kolonoskopia je diagnostická aj liečebná metóda

RTVS - Dámsky klub
29.11.2021

Rozhovor pre Dámsky klub RTVS, s prof. Tiborom Hlavatým, o tom ako kolonoskopia pomáha diagnostikovať, ale aj liečiť ochorenia tráviacej sústavy. 

+ Zobraziť viac

Zápaly čreva ohrozujú mladých ľudí

Rytmus života
15.08.2021

Článok o zápalových ochoreniach tráviaceho traktu - Crohnova choroba a ulcerózna kolitída, v týždenníku Rytmus života, v ktorom sa vyjadroval aj prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

+ Zobraziť viac

Chronický zápal zjazvuje a zužuje črevo. Postihuje však celé telo

Pravda
19.05.2021

Rozhovor pre denník Pravda, s MUDr. Annou Gojdičovou, PhD., o prejavoch, diagnostike, ale aj liečbe Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy. 

+ Zobraziť viac

Gastroenterologička: Pacienti so zápalom čriev musia všade hľadať toaletu

Pravda
17.05.2021

Rozhovor pre TV Pravda, s MUDr. Annou Gojdičovou, PhD., o liečiteľných, ale nevyliečiteľných nešpecifických zápaloch čreva (IBD).

+ Zobraziť viac

Kolonoskopia zachraňuje životy. Prečo sa jej pacienti boja?

+ Zobraziť viac

Gastroenterologické centrum Bezručova

Bezručova 5

811 09 Bratislava

tel: 02/33 22 11 14

E-mail: gastro@polibez.sk

 

 

Korešpondenčná adresa centra:

Gastroenterologické centrum Bezručova

Poliklinika Bezručova

Lomonosovova 4

811 09 Bratislava