Služby

Vitajte na stránkach informačného systému pre pacientov Gynekologického centra Bezručova. Nájdete tu informácie o vyšetreniach v našom centre, o tom ako sa objednať a pripraviť na vstupné a ďalšie vyšetrenia.

MUDr. Milica Piškaninová

MUDr. Milica Piškaninová

Vedúci lekár

MUDr. Milica Piškaninová je absolventkou všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Štúdium ukončila v roku 1990. Prvých 10 rokov svojej praxe pôsobila na Klinike chorôb ženských v NsP Akademika Dérera na Kramároch v Bratislave. Počas tohto obdobia absolvovala v roku 1993 prvú atestáciu v odbore gynekológia a pôrodníctvo a následne v roku 1997 druhú atestáciu v tomto odbore. Od roku 2000 sa zamestnala vo farmaceutickej firme, kde sa venovala vzdelávaniu lekárov v oblasti hormónov určených pre všetky životné obdobia žien od hormonálnej antikoncepcie cez asistovanú reprodukciu po klimaktérium a menopauzu. Zároveň počas tohoto obdobia pracovala v nočných službách prevažne na pôrodnici Kliniky chorôb ženských na Kramároch. V rokoch 2010 až 2015 sa venovala ambulantnej starostlivosti o gynekologické pacientky a tehotné v GPN ( Sanatórium Koch) v Ružinovskej poliklinike. Za srdcu najbližšie a najdôležitejšie vo svojej práci považuje komplexné vnímanie zdravia a fyzicko-psychickej pohody ženy v každom veku a hľadanie najvhodnejších riešení.

MUDr. Matúš Chuda

MUDr. Matúš Chuda

Lekár

MUDr. Matúš Chuda študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v rokoch 2001 až 2008. Dva semestre úspešne absolvoval v zahraničí, na Charité - Humboldtovej univerzite v Berlíne a na Univerzite v Oslo. Klinickú prax si dopĺňal niekoľko mesiacov na pracoviskách v Rakúsku a USA. Po skončení medicíny jeden rok pracoval v NÚDCH na Klinike pediatrickej urológie a Klinike detskej chirurgie. Následne bol zamestnancom Vysokej školy sv. Alžbety a ako lekár bol súčasťou tímu v projektoch tropickej medicíny v Ugande a Južnom Sudáne, kde strávil 6 mesiacov. Od roku 2010 je zamestnancom Univerzitnej nemocnice Bratislava - Ružinov. Najprv ako lekár na Centrálnom prijímacom oddelení, od roku 2011 až doteraz pracuje na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK. Podieľal sa na vedeckej odbornej činnosti v oblasti výskumu endometria v rámci prevencie rakoviny maternice. Špecializačnú skúšku v odbore Gynekológia a pôrodníctvo úspešne absolvoval v roku 2016. Od roku 2013 pracuje aj ambulantnej praxi. Venuje sa najmä tehotným pacientkam, ktoré sprevádza aj pri pôrodoch.

Bc. Hana Kolmanová - foto

Bc. Hana Kolmanová

Pôrodná asistentka

Študovala na Lekárskej fakulte MU v Brne. Pracovala ako pôrodná asistentka v FN Brno. Pôsobila najviac na pôrodnej sále, ale aj na gynekológii a šestonedelí. Rok pracovala v súkromnej pôrodnici v Neratovicich. Venuje sa starostlivosti o tehotné ženy, robí predpôrodné kurzy aj popôrodné a laktačné poradenstvo. Spolupracovala som s MUDr. Holáňom na jeho knihe Tehotenstvo v obrazoch.

Bc. Michaela Thurová - foto

Bc. Michaela Thurová

Pôrodná asistentka

Absolvovala bakalárske štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave v odbore – Pôrodná asistencia. Štúdium ukončila v máji 2019. Po ukončení druhého ročníka absolvovala stáž na pôrodnej sále na gynekologicko – pôrodníckom oddelení Fakultnej nemocnice Motol v Prahe. Neskôr pôsobila ako pôrodná asistentka na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike SZU a UNB.

Martina Benková

Martina Benková

Medicínsky koordinátor

Pracovala ako Office Manager v známej reklamnej agentúre. Má niekoľkoročné skúsenosti z rôznych asistentských a koordinátorských pozícií v dvoch renomovaných farmaceutických spoločnostiach.

Milé dámy,
vitajte na stránkach Gynekologického centra Bezručova. Na našich ambulanciách v novozrekonštruovanej Poliklinike Bezručova poskytujeme primárnu gynekologickú a pôrodnícku starostlivosť ženám každého veku.

Našim najvyšším cieľom je spokojná a zdravá žena a snažíme sa tomuto cieľu prispôsobiť všetko naše snaženie. V centre poskytujeme preventívnu a zdravotnú starostlivosť na najvyššej medicínskej úrovni. O Vaše zdravie sa stará kolektív skúsených lekárov a sestier, pre ktorých je pacientka na prvom mieste.V centre pracujú kvalifikovaní lekári s dlhoročnými skúsenosťami MUDr. Milica Piškaninová a MUDr. Matúš Chuda a skúsené pôrodné asistentky Bc. Hana Kolmanová a Bc. Michaela Thurová.

Centrum má vlastnú recepciu na objednávanie pacientov. Je vybavené špičkovými ultrazvukovými prístrojmi, najmodernejšou digitálnou kolposkopickou technikou ako aj kardiotokografom pre snímanie oziev plodu a kontrolu kontrakcií pred pôrodom. Používame jednorázový spotrebný materiál vrátane jednorazových gynekologických zrkadiel.

Centrum má v ponuke kurzy pre nastávajúce mamičky a pre páry, ktorú vedú naše pôrodné asistentky.

Tešíme sa na Vašu návštevu a dúfame, že budete u nás spokojné.

 

Ordinačné hodiny

Recepcia:

Pondelok 07.00-12.00 13.00-15.00
Utorok 07.00-12.00 13.00-15.00
Streda 07.00-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 07.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 07.00-12.00 13.00-14.00

 

Gynekologická ambulancia

MUDr. Milica Piškaninová

Pondelok 07.30-12.00 13.00-15.00
Utorok 07.30-12.00 13.00-15.00
Streda 07.30-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 07.30-12.00 13.00-15.00
Piatok 07.30-12.00 13.00-14.00

Odbery biologického materiálu: Pon-Pia 07.30-08.00

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať.

 

Gynekologická ambulancia

MUDr. Matúš Chuda

Pondelok 07.30-12.00 13.00-15.00
Utorok
Streda
Štvrtok 07.30-12.00 13.00-15.00
Piatok

Odbery biologického materiálu: Pon-Pia 07.30-08.00

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať.

 

Zdravotná starostlivosť

Poskytujeme starostlivosť v nasledovných oblastiach pre ženy vo veku od 15 rokov:

 • Vstupné vyšetrenie v ambulancii lekára – gynekológa, ktorý následne rozhodne o ďalšom postupe, potrebných vyšetreniach a liečbe
 • Preventívne prehliadky
 • Diagnostika a liečba infekčných gynekologických ochorení
 • Očkovanie proti HPV
 • Kolposkopia a rozšírená kolposkopia s odberom materiálu na histológiu
 • Cytologické vyšetrenie krčka maternice s HPV typizáciou a zistením onkologickej aktivity
 • Ultrazvukové vyšetrenie malej panvy
 • Stanovenie ovulácie, vyšetrenie hormónov v dynamike, folikulometria
 • Vedenie antikoncepcie

 

Ženy tehotné a po pôrode

 • Starostlivosť o tehotné ženy počas celého obdobia gravidity
 • Ultrasonografia
 • Dopplerovské vyšetrenie funkčného stavu placenty v III. trimestri
 • Kardiotokografia

 

Predpôrodné kurzy pre tehotné

 

Ženy v klimaktériu, menopauze a postmenopauze

 • Komplexná starostlivosť o ženu v prechode a po prechode
 • Hormonálna terapia šitá na mieru
 • Prevencia osteoporózy
 • Prevencia onkologických ochorení prsníka, maternice a vaječníkov
 • Riešenie inkontinencie

 

Liečba neplodnosti

Gynekologické centrum Bezručova

Bezručova 5

811 09 Bratislava

tel: 02/33 22 11 12

E-mail: gynekologia@polibez.sk

 

 

Korešpondenčná adresa centra:

Gynekologické centrum Bezručova

Poliklinika Bezručova

Lomonosovova 4

811 09 Bratislava