Vitajte na stránkach Neurologického centra Bezručova. Nájdete tu informácie o lekároch a sestrách nášho centra, informácie o vyšetreniach aj o tom ako sa objednať a pripraviť na vstupné vyšetrenie alebo špecializované vyšetrenia a zákroky.

Na stránke je možné sa priamo objednať na vyšetrenie cez náš online objednávací systém.

Video
MUDr. Tatiana Mihálová, PhD., MRCP UK foto

MUDr. Tatiana Mihálová, PhD., MRCP UK

Vedúci lekár centra, neurológ

MUDr Tatiana Mihalova, MRCP UK Neurológia, PhD patrí k medzinárodne uznávaným špecialistom na liečbu SM. Študovala na Lekárskej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Royal College of Physicians v Londýne a Univerzite Keele vo Veľkej Británii. Absolvovala prax a podstúpila atestáčné skúšky zo všeobecného lekárstva a neurológie v Birminghame a Manchestri. Venuje sa už viac ako 16 rokov výskumu v oblasti sklerózy multiplex, prednáša a dlhoročne spolupracuje na projektoch s Univerzitami Manchester, Liverpool, Cardiff, Cambridge, Birmingham a Nottingham vo Veľkej Británii a s Univerzitami v Hanoveri, Nemecku a Bostone MA, USA. Vedecky publikovala v svetovo uznávaných medicínskych časopisoch, vrátane Nature Genetics. V rámci výskumu sa spolupodieľala na liečbe SM použitím transplantácie kostnej drene. Má dlhoročné skúsenosti v diagnostike a liečbe neurologických autoimunitných ochorení - SM, vaskulitíd, neurosarkoidózy, autoimmunitne podmienenej ataxie napr pri celiakii a diagnostike onkologických ochorení v CNS a liečbe periférnych komplikácií pri chemoterapii či podávaní biologickej liečby. V rámci všeobecnej neurológie sa venuje štandardnej aj nadštandardnej liečbe migrény, atypickým bolestiam hlavy, vertigu, neuromyelitíde, optickej neuritíde, trigeminálnej a iným neuralgiám, diplopii, neorganickým neurologickým symptómov, demenciám, prevencii cievnych mozgových príhod, amyloidovej angiopatie, neuropatii, epilepsii, Parkinsonovej chorobe a iným extrapyramidálnym prejavom. V Manchestri posledných 7 rokov úzko spolupracovala s infekčným oddelením pri diagnostike a liečbe HIV, encefalitíd, meningitíd, neuroboreliózy, herpetických vírusových ochorení, PML a iných zriedkavých komplikáciách vyskytujúcich sa počas immunomodulačnej liečby.

MUDr. Ivana Kreheľová - foto

MUDr. Ivana Kreheľová

Lekár

Vyštudovala všeobecné lekárstvo na Lekárskej Fakulte Univerzity Komenského. Počas štúdia absolvovala zahraničnú stáž na Universita degli Studi di Parma, Facolta di Medicina, ktorú ukončila skúškou z neurológie. Atestačnú skúšku v odbore neurológia zložila v Prahe. Po skončení štúdia pôsobila na neurologickom oddelení nemocnice Břeclav. V súčasnosti sa venuje komplexnej neurologickej ambulantnej činnosti v Bratislave. V rámci postgraduálneho odborného vzdelávania sa zúčastnila mnohých domácich i zahraničných školiacich pobytov a kurzov. Z paraklinických metód sa venuje elektroencefalografii, ultrazvukovej diagnostike mozgových tepien a elektromyografii. Zameriava sa na liečbu bežných neurologických ochorení, ako sú vertebrogénne ochorenia vrátane prístupov myoskeletálnej medicíny, liečbu migrén, epilepsie, vertiga, Parkinsonovej choroby, demencií, liečbu a prevenciu cievnych ochorení mozgu, diagnostiku a liečbu neuropatií a neuralgií.

Janka Méry - foto

Janka Méry

Zdravotná sestra

Vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Dunajskej Strede. Od roku 1994 aktívne pôsobí ako zdravotná sestra v ambulanciách všeobecného lekárstva, na UNB Mickiewiczova na oddelení neurologickej JIS, na neurologickej ambulancii a klinike popálenín v Ružinove. Voľný čas venuje svojej rodine a priateľom.

Zuzana Prokopcová - foto

Zuzana Prokopcová

Zdravotná sestra

Vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Bratislave, pokračovala na vyššom odbornom štúdiu odbor diplomovaná všeobecná sestra. Od roku 1999 pracovala na UNB Mickiewiczova na oddelení neurologickej JIS, neskôr v ambulancii na neurológii a na oddelení chirurgia ruky. Voľný čas venuje svojej rodine a priateľom.

Bc. Júlia Banská

Bc. Júlia Banská

Medicínska koordinátorka

Vyštudovala politické vedy na univerzite Alexandra Dubčeka, v Trenčíne. Aktívne sa venuje zdravému životnému štýlu, zaujíma sa o prepojenie alternatívnej medicíny so západnou medicínou, okrem pracovných skúseností v obchode sa venuje podnikaniu pod záštitou nadnárodnej firmy, ktorá je lídrom na trhu v oblasti wellness a fitnes.

Vitajte na stránkach informačného systému pre pacientov Neurologického centra Bezručova. Nájdete tu informácie o vyšetreniach v našom centre, o tom ako sa objednať a pripraviť na vstupné a ďalšie vyšetrenia.

 

Ordinačné hodiny

Recepcia:

Pondelok 08.00-12.00 13.00-15.00
Utorok 08.00-12.00 13.00-15.00
Streda 08.00-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 08.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 08.00-12.00 13.00-14.00

 

MUDr. Tatiana Mihálová, PhD., MRCP UK

Pondelok 07.30-12.00 13.00-15.00
Utorok 07.30-12.00 13.00-15.00
Streda 07.30-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 07.30-12.00 13.00-15.00
Piatok 07.30-12.00 13.00-14.00

Odbery biologického materiálu: Pon-Pia 07.30-08.00

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať.

 

Neurologická ambulancia II.

Pondelok 07.30-12.00 13.00-15.00
Utorok 07.30-12.00 13.00-15.00
Streda 07.30-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 07.30-12.00 13.00-15.00
Piatok 07.30-12.00 13.00-14.00

Odbery biologického materiálu: Pon-Pia 07.30-08.30

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať.

 

Zdravotná starostlivosť

Poskytujeme starostlivosť v nasledovných oblastiach:

 • Komplexná neurologická starostlivosť
 • Všeobecné vstupné neurologické vyšetrenie
 • Kontrolné neurologické vyšetrenie
 • Vertebrogénne vyšetrenie
 • Vestibulárne vyšetrenie
 • Vyšetrenie pamäti
 • Infúzna liečba
 • Biologická a imunomodulačná liečba
 • Nadštandardná liečba bolesti hlavy
  • blokáda veľkého okcipitálneho nervu
  • špeciálna liečba migrény
  • liečba prístrojom Cephaly
  • kyslíková terapia
 • EMG
 • USG Doppler karotíd

Neurologické centrum Bezručova

Bezručova 5

811 09 Bratislava

tel: 02/33 22 11 16

E-mail: neuro@polibez.sk

 

 

Korešpondenčná adresa centra:

Neurologické centrum Bezručova

Poliklinika Bezručova

Lomonosovova 4

811 09 Bratislava