Služby

Vitajte na stránkach Oftalmologickej ambulancie Bezručova. Nájdete tu informácie o lekároch a sestrách, informácie o vyšetreniach aj o tom ako sa objednať a pripraviť na vstupné vyšetrenie alebo špecializované vyšetrenia a zákroky.

Na stránke je možné sa priamo objednať na vyšetrenie cez náš online objednávací systém.

MUDr. Miroslava Porubanová, PhD. - foto

MUDr. Miroslava Porubanová, PhD.

Oftalmológ

MUDr. Miroslava Porubanová, PhD., študovala na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Počas štúdia absolvovala zahraničnú stáž na Univerzita Degli Studi di Pavia v Taliansku. Po skončení štúdia všeobecného lekárstva pracovala na Klinike detskej oftalmológie v Bratislave, kde v roku 2016 obhajobou dizertačnej práce ukončila doktorandské štúdium. V roku 2018 absolvovala špecializačnú skúšku v odbore oftalmológia. Od roku 2014 pracuje v Očnom centre Dr. Bohma a Očnej ambulancii Pezinok, kde sa venuje komplexnej diagnostike a liečbe očných ochorení u dospelých a rovnako aj detských pacientov.

Dobrý deň, vitajte na stránkach informačného systému pre pacientov Oftalmologickej ambulancie Bezručova. Nájdete tu informácie o vyšetreniach v našom centre, o tom ako sa objednať a pripraviť na vstupné a ďalšie vyšetrenia.

Naše služby:

Preventívne prehliadky

Vyšetrenie zrakovej ostrosti a predpis okuliarovej korekcie

Meranie vnútroočného tlaku

Meranie hrúbky rohovky

Vyšetrenie  na štrbinovej lampe

Vyšetrenie očného pozadia

Vyšetrenie motoriky očí

Vyšetrenie zorného pola - perimeter

Vyšetrenie slzného filmu

Oftalmologické centrum Bezručova

Bezručova 5

811 09 Bratislava

 

 

Korešpondenčná adresa centra:

Gastroenterologické centrum Bezručova

Poliklinika Bezručova

Lomonosovova 4

811 09 Bratislava