Služby

Vitajte na stránkach Ortopedického centra Bezručova. Nájdete tu informácie o jednotlivých špecializovaných ambulanciách, o lekároch a sestrách centra, informácie o vyšetreniach aj o tom ako sa objednať a pripraviť na vstupné vyšetrenie alebo špecializované vyšetrenia a zákroky.

Na stránke je možné sa priamo objednať na vyšetrenie cez náš online objednávací systém.

Tomáš Torok

MUDr. Tomáš Török

Lekár centra, ortopéd

MUDr. Tomáš Török vyštudoval odbor Všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia v roku 1999 nastúpil na II. Ortopedickú kliniku LFUK v NsP Ružinov. Počas pobytu na klinike absolvoval špecializačnú skúšku I. stupňa v odbore ortopédia. Od roku 2006 pracoval na II. Ortopedicko – traumatologickej klinike LFUK Nemocnice sv. Cyrila  Metoda. V roku 2009 absolvoval 2. špecializačnú skúšku v odbore ortopédia. Špecializuje sa na operačnú liečbu degeneratívnych ochorení bedrového  a kolenného kľbu, vrátane  revíznych endoprotetických operácii kľbov. Od roku 2017 pôsobil 5 rokov na pozícii primára Oddelenia Centrálnych operačných sál Nemocnice sv. Cyrila a Metoda.

Tomáš Horák

MUDr. Tomáš Horák

Lekár centra, ortopéd

MUDr. Tomáš Horák pracoval 21 rokov na II. Ortopedicko-traumatologickej klinike , kde bol vedúcim tímu pre chirurgiu nohy a špecializovanej ambulancie pre ochorenia nohy. Okrem operačnej a konzervatívnej terapie ochorení nohy a členka je špecialistom na kĺbové náhrady kolena, bedra a artroskopické operácie. Po vyštudovaní odboru Všeobecné lekárstvo na bratislavskej Lekárskej fakulte UK nastúpil na II. Ortopedickú kliniku v Ružinove, kde absolvoval špecializačnú prípravu v odbore Ortopédia. Od r.2006 pracoval na II. Ortopedicko-traumatologickej klinike Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Petržalke, kde pokračoval v práci a stal špecialistom v odbore Ortopédia. Okrem vedúceho tímu pre chirurgiu nohy, bol aj vedúcim lekárom Ortopedickej ambulancie kliniky. Absolvoval množstvo školení doma aj v zahraničí a výukové workshop-y. Vysoko sa špecializuje na problematiku ochorení chodidla. Túto problematiku vyučuje lekárov, zdravotné sestry, študentov aj nemedicínske odbory. Prispieva do odborných časopisov a prednáša na ortopedických kongresoch.

Denisa Ondrovicova

Mgr. Denisa Ondrovičová

Zdravotná sestra centra

Zdravotná sestra s bohatými skúsenosťami so starostlivosťou o pacientov. Vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Bratislave. Od roku 1999 aktívne pôsobí ako zdravotná sestra oddeleniach Chirurgickej JIS Detskej Fakultnej Nemocnice, Anersteziológie a intenzívnej medicíny Železničnej nemocnice s poliklinikou ako aj stomatologickej a ortopedickej ambulancii.

Ágnes Bugyi

Ágnes Bugyi

Medicínska koordinátorka

Vitajte na stránkach Ortopedického centra Bezručova. Na našich ambulanciách v novozrekonštruovanej Poliklinike Bezručova poskytujeme špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore ortopédia. Ortopédia je základný chirurgický lekársky odbor. Zaoberá sa diagnostikou, prevenciou a liečbou porúch a ochorení pohybového aparátu. Ide najmä o degeneratívne ochorenia kľbov, poúrazové stavy, ochorenia svalov a šliach, bolestivé stavy pri ochoreniach chrbtice.

Ambíciou Ortopedického centra je poskytovanie  komplexnej liečebno – preventívnej starostlivosti v odbore ortopédia, liečbu bolestivých stavov, poúrazových stavov a degeneratívnych zmien pohybového aparátu a chrbtice. Ponúkame naše viac ako 20 ročné skúsenosti práce na klinických pracoviskách v Bratislave.

Významnou výhodou pre pacienta je úzka spolupráca Ortopedického centra s Reumatologickým centrom Polikliniky Bezručova.

Tešíme sa na Vašu návštevu a dúfame, že budete u nás spokojní.

 

Ordinačné hodiny

Recepcia:

Pondelok 07.00-12.00 13.00-15.00
Utorok 07.00-12.00 13.00-15.00
Streda 07.00-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 07.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 07.00-12.00 13.00-14.00

 

Ortopedická ambulancia I. (od 1.9.2022)

Pondelok 07.00-12.00 13.00-15.30
Utorok 07.00-12.00 13.00-15.30
Streda 07.00-12.00 13.00-15.30
Štvrtok 07.00-12.00 13.00-15.30
Piatok 07.00-12.00 13.00-14.00

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať.

 

Ortopedická ambulancia II. (od 1.9.2022)

Pondelok 07.00-12.00 13.00-15.30
Utorok 07.00-12.00 13.00-15.30
Streda 07.00-12.00 13.00-15.30
Štvrtok 07.00-12.00 13.00-15.30
Piatok 07.00-12.00 13.00-14.00

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať.

 

Zdravotná starostlivosť

Poskytujeme starostlivosť v nasledovných oblastiach:

  • Infúzna liečba pri bolestivých stavoch
  • Vnútrokĺbna aplikácia liečív
  • Lokálna analgetická liečba
  • Konzultačné služby
  • Operačná liečba deformít chodidla a nohy (hallux valgus, priečne plochonožie, kladivkové prsty, Morbus Lederhose)
  • Operačná liečba syndrómu karpálneho tunela
  • Operačná liečba skákavého prsta
  • Operačná liečba tenisového lakťa
  • Operačná liečba Dupuytrenovej kontraktúry
  • a iné

Ortopedické centrum Bezručova

Bezručova 5

811 09 Bratislava

tel: 02/33 22 11 13

E-mail: orto@polibez.sk

 

 

Korešpondenčná adresa centra:

Ortopedické centrum Bezručova

Poliklinika Bezručova

Lomonosovova 4

811 09 Bratislava