Vitajte na stránkach Centra všeobecného lekárstva Bezručova. Nájdete tu informácie o lekároch a sestrách nášho centra, informácie o vyšetreniach aj o tom ako sa objednať na vyšetrenie alebo ako sa stať našim pacientom.

Na stránke je možné sa priamo registrovať ako nový pacient, alebo sa objednať na preventívne vyšetrenie.

 

Video
MUDr. Alena Hlavatá, PhD. - foto

MUDr. Alena Hlavatá, PhD.

Vedúci lekár centra, všeobecná lekárka

MUDr. Alena Hlavatá, PhD. študovala odbor všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Počas štúdia absolvovala viaceré zahraničné stáže na prestížnych svetových univerzitách. V roku 2008 úspešne obhájila rigoróznu prácu a získala titul PhD. MUDr. Hlavatá je autorkou a spoluautorkou viacerých vedeckých a odborných článkov. Takisto je spoluautorkou publikácií pre pacientov. Je členkou viacerých odborných lekárskych spoločností. MUDr. Hlavatá má bohaté skúsenosti v oblasti komplexného manažmentu pacientov ako aj koordinácie multidisciplinárnej zdravotnej starostlivosti s ďalšími špecialistami.

Homolová - foto

MUDr. Ľudmila Homolová

Všeobecná lekárka

MUDr. Ľudmila Homolová vyštudovala všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pracovala ako lekár v Národnom onkologickom ústave v Bratislave, kde získala v roku 2012 špecializáciu v odbore Klinická onkológia. Pracovala tiež na oddelení paliatívnej medicíny Churchill Hospital v Oxforde vo Veľkej Británii. Má dlhodobé skúsenosti v oblasti prevencie a liečby onkologických ochorení, ale aj v oblasti komplexnej starostlivosti o pacienta.

MUDr. Monika Čechová

MUDr. Monika Čechová

Všeobecná lekárka

MUDr. Monika Čechová vyštudovala všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pracovala ako mikrobiológ, neskôr ako lekár pracovnej zdravotnej služby. Následne bola zaradená do rezidentského programu na všeobecné lekárstvo – interné oddelenie Nemocnice v Malackách. Je držiteľkou laktačného certifikátu MAMILA. Aj vo svojom voľnom čase sa aktívne zúčastňuje mnohých odborných podujatí.

MUDr. Jana Hankovská - foto

MUDr. Jana Hankovská

Všeobecná lekárka

MUDr. Jana Hankovská vyštudovala všeobecné lekárstvo na 1. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. Pôsobila na 1. geriatrickej klinike v Univerzitnej nemocnici v Bratislave a neskôr na IV. internej klinike UNB.

Mgr. Jana Braná - foto

Mgr. Jana Braná

Zdravotná sestra

Študovala na Lekárskej fakulte UK v Bratislave bakalárske štúdium v odbore ošetrovateľstvo a na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety n.o. magisterské štúdium v odbore ošetrovateľstvo. Po štúdiu pracovala na ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast. Po rodičovskej dovolenke pracovala v medicínskom zariadení na oddelení funkčnej diagnostiky a neskôr vykonávala funkciu vedúcej – staničnej sestry na oddelení všeobecného lekárstva pre deti a dorast VLDD a všeobecného lekárstva pre dospelých VLD, kde pracovala aj ako zdravotná sestra na ambulancii VLD.

Skřivánková - foto

DiS. Jana Skřivánková

Zdravotná sestra

Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu na Strečnianskej ulici v Bratislave, kde si urobila aj trojročnú pomaturitnú nadstavbu v odbore Diplomovaná všeobecná sestra. Po štúdiu pracovala na neurologickom oddelení zameranom na infúznu terapiu pri dlhodobých bolestiach chrbtice. Postupne si zdokonaľovala svoje vedomosti a získavala nové skúsenosti v špecializovaných ambulanciách – kožná, urologická, endokrinologická, imunoalergologická a kardiologická. Venovala sa aj pracovnej zdravotnej službe. Posledných 10 rokov sa venuje práci vo všeobecnom lekárstve.

Mgr. Silvia Pöthe

Mgr. Silvia Pöthe

Zdravotná sestra

Študovala na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave, následne na LF UK, odbor Ošetrovateľstvo. Pracovala v súkromnej neurologickej ambulancii. V občianskom združení pôsobila ako hlavný koordinátor pre pomoc ukrajinským občanom, neskôr ako koordinátor včasnej intervencie pre znevýhodnené deti vo veku od 0 do 7 rokov, kde získala mnoho skúseností s prácou s ľuďmi. Je komunikatívna a milá. Voľný čas rada trávi s rodinou.

Michaela Lakiová

Michaela Lakiová

Zdravotná sestra

Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu na Strečnianskej ulici v Bratislave. Hneď po štúdiu nastúpila ako zdravotná sestra do ambulancie všeobecného lekára na poliklinike Strečnianska. Voľný čas rada trávi s rodinou a obľubuje prechádzky v lese.

Simona Janečková, MA - foto

Simona Janečková, MA

Medicínska koordinátorka

Bakalársky aj magisterský stupeň štúdia absolvovala na Bangor University vo Walese v odbore English. Tu taktiež pôsobila ako dobrovoľníčka pre organizáciu St. John Ambulance. Po skončení štúdia sa vrátila na Slovensko kde následne pracovala v oblasti vysokoškolského a jazykového vzdelávania.

Bc. Simona Rudňanská - foto

Bc. Simona Rudňanská

Medicínska koordinátorka

Bakalársky titul získala na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Nadchla sa pre prácu s ľuďmi, ktorí oceňujú jej profesionálny prístup a trpezlivosť. Vo voľnom čase sa venuje rodine, čítaniu kníh a zvieratkám.

Sarah Ficelová

Sarah Ficelová

Medicínska koordinátorka

Vyštudovala Športové gymnázium v Bratislave. Niekoľko rokov hrala profesionálne hádzanú a reprezentovala Slovensko. Po zranení kolena a následnej operácii s profesionálnym športom prestala. Zdravotnícku prax získala na očnej klinike v Bratislave. Jej silná stránka je milá a profesionálna komunikácia s ľuďmi. Svoj voľný čas venuje najmä rodine.

Bc. Viktória Volková - foto

Bc. Viktória Volková

Manažérka centra

Bakalársky titul získala na Katolíckej univerzite v Ružomberku v odbore Ošetrovateľstvo. Momentálne pokračuje v štúdiu na Univerzite Komenského na Fakulte manažmentu. Celkovo v zdravotníctve pôsobí už takmer 13 rokov, z toho 5 rokov sa venovala práci sestry na takých oddeleniach ako neurológia a ARO a 8 rokov pracovala ako manažérka v súkromných zdravotníckych klinikách na Slovensku aj v zahraničí. Je pracovitá, cieľavedomá a baví ju práca s ľuďmi. Rada cestuje a voľný čas venuje svojej rodine.

Vitajte na stránkach informačného systému pre pacientov Centra všeobecného lekárstva. Nájdete tu informácie o vyšetreniach v našom centre, o tom ako sa objednať a pripraviť na vstupné a ďalšie vyšetrenia.

 

Ordinačné hodiny

Recepcia:

Pondelok 08.00-12.00 13.00-15.00
Utorok 08.00-12.00 13.00-14.30
Streda 08.00-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 08.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 08.00-12.00 13.00-14.00

 

VLD ambulancia MUDr. Alena Hlavatá, PhD.

Pondelok 10.00-16.00      || 10.00-11.00 - prevencia objednaní pacienti
Utorok 07.00-12.00 12.30-15.00    || od 12.30 - prevencia objednaní pacienti
Streda 07.00-12.00 12.30-15.00    || od 12.30 - prevencia objednaní pacienti
Štvrtok 07.00-12.00 12.30-15.00    || od 12.30 - prevencia objednaní pacienti
Piatok 07.00-12.00 12.30-15.00    || od 12.30 - prevencia objednaní pacienti

Odbery biologického materiálu: Utorok-Piatok 07.00-08.30 LPK: Piatok 11.00-12.00

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať.

 

VLD ambulancia MUDr. Ľudmila Homolová, MUDr. Jana Hankovská

Pondelok 07.00-12.00 12.30-15.00    || od 12.30 - prevencia objednaní pacienti
Utorok 07.00-12.00 12.30-15.00    || od 12.30 - prevencia objednaní pacienti
Streda 10.00-16.00      || 10.00-11.00 - prevencia objednaní pacienti
Štvrtok 7.00-12.00 12.30-15.00    || od 12.30 - prevencia objednaní pacienti
Piatok 07.00-12.00 12.30-15.00    || od 12.30 - prevencia objednaní pacienti

Odbery biologického materiálu: Denne okrem Štvrtku 07.00-08.30

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať.

 

VLD ambulancia MUDr. Monika Čechová

Pondelok 07.00-12.00 12.30-15.00    || od 12.30 - prevencia objednaní pacienti
Utorok 07.00-12.00 12.30-15.00    || od 12.30 - prevencia objednaní pacienti
Streda 07.00-12.00 12.30-15.00    || od 12.30 - prevencia objednaní pacienti
Štvrtok 10.00-16.00      || 10.00-11.00 - prevencia objednaní pacienti
Piatok 07.00-12.00 12.30-15.00    || od 12.30 - prevencia objednaní pacienti

Odbery biologického materiálu: Denne okrem Štvrtku 07.00-08.30

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať.

 

Zdravotná starostlivosť

Poskytujeme starostlivosť v nasledovných oblastiach:

  • Komplexná starostlivosť v rámci všeobecného lekárstva
  • Základná aj nadštandardná preventívna prehliadka
  • Základné aj nadštandardné očkovanie
  • Podávanie injekcií
  • Infúzna liečba
  • Interné predoperačné vyšetrenie
  • Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti pre rôzne účely (vodičský preukaz, pre zamestnávateľa a pod)
  • EKG
  • ABI (členkovo-ramenný index)
  • Ďalšie vyšetrenia funkčnej a laboratórnej diagnostiky

Dôležitosť preventívnych prehliadok. Čo všetko lekári vedia odhaliť týmto typom vyšetrenia?

TA3
18.08.2023

Časť verejnosti ju ignoruje, časť neoprávnene podceňuje. Čo všetko vie odhaliť preventívna prehliadka? O tom viac povedala všeobecná lekárka MUDr. Alena Hlavatá, PhD.

+ Zobraziť viac

Alena Hlavatá: Starostlivosť o pacienta by nemala byť len o receptoch a výmenných lístkoch

www.bratislavskenoviny.sk
11.11.2022

Všeobecná lekárka Alena Hlavatá začínala svoju lekársku prax v priestoroch starej ambulancie pod bratislavským Slavínom.

+ Zobraziť viac

Čo obsahuje základná a rozšírená preventívna prehliadka?

+ Zobraziť viac

Centrum všeobecného lekárstva Bezručova

Bezručova 5

811 09 Bratislava

tel: 02/33 22 11 10

E-mail: novyklient.vseobecne@polibez.sk

 

 

Korešpondenčná adresa centra:

Centrum všeobecného lekárstva Bezručova

Poliklinika Bezručova

Bezručova 5

811 09 Bratislava